Nieuws


Hoe reageren als je wordt gestoken door en wesp, bij, hommel of hoornaar?

Wie in de groene sector werkt, komt vooral tijdens warmere perioden onvermijdelijk in contact met stekende insecten.

In de eerste plaats is het belangrijk om een steek te voorkomen, door bijvoorbeeld eten en drinken goed af te sluiten en niet te slaan naar insecten of een nest te verstoren.

  1. Probeer de angel zo snel mogelijk te verwijderen met behulp van een bot mes of kaartje. De angel kan namelijk nog gif bevatten.
  2. Verwijder bij een steek in een vinger eventuele ringen van die vinger.
  3. Koel de plaats van de steek met een nat kompres of coldpack.

Merk je dat het slachtoffer allergisch reageert, zijn er meerdere steken of is de steek in de mond of keel? Verwittig dan onmiddellijk de hulpdiensten!

Informeer daarom ook even bij je werknemers of er allergische reacties (anafylaxie) gekend zijn. Een adrenalinepen, te verkrijgen op voorschrift, kan in dat geval het verschil maken tussen leven en dood. Het is dan interessant om naast de pen die hij/zij in principe ALTIJD bij zich heeft een tweede pen op de werkplaats te leggen. Bij een anafylactische reactie kan hij/zij deze zelf toedienen of kan een omstaander dat bij wijze van levensreddende handeling doen als het bewustzijn van de betrokkene al te laag is.

Je kan het de hulpdiensten makkelijker maken door de gratis app 112 te downloaden op je GSM. De app stuurt je positie naar de noodcentrale zodra je belt en stuurt daarna elke 30 seconden een update van je positie. De app kan zo een kostbare tijdswinst opleveren. Heb je de noodcentrales gebeld en reageer je daarna niet meer. Dan laten de noodcentrales je smartphone rinkelen zodat de hulpdiensten je makkelijker kunnen vinden en helpen.

Meer info vind je terug op de website van het Rode Kruis.

Andere nieuwsberichten

HITTE OP HET WERK: richtlijnen voor werkplekken

Klimaatverandering is een reëel fenomeen dat de werkomgeving en de veiligheid van werknemers in gevaar kan brengen. Door stijgende temperaturen ontstaat het risico van hittestress en werknemers in allerlei sectoren kunnen daarmee te maken krijgen.

Het European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) heeft een gids over hitte op het werk gepubliceerd. Deze gids bevat praktisch advies over het beheersen van de risico’s die gepaard gaan met werken in de hitte. Bedoeld voor zowel werkgevers als werknemers en omvat organisatorische en technische maatregelen om hittegerelateerde risico’s te beperken en te beheersen.

De gids voorziet ook in de training van werknemers. Er staan adviezen in over de maatregelen die moeten worden genomen als een werknemer wordt bevangen door de hitte.

Raadpleeg de gids en bekijk het filmpje too hot to work:

Lees meer

Gevaar van mestgassen vaak onderschat

Het gevaar van mestgassen wordt onderschat, ook door ervaren mensen. Jaarlijks vallen hierdoor nog slachtoffers. Slechts 1 ademteug kan al voldoende zijn om bedwelmd te raken of zelfs de dood te veroorzaken.
Bekijk de pakkende getuigenis op een Iers melkveebedrijf waar het bijna misliep:


Hoe handelen bij een ongeval met mestgassen?
❌ Ga nooit de mestopslag in: ga een persoon in nood nooit zelf achterna.
Enkel personen die voorzien zijn van onafhankelijke ademvoorziening (perslucht) mogen de ruimte betreden!

✅ Verwittig de hulpdiensten (bel 112).
✅ Schakel bij het mixen de mixer onmiddellijk uit.
✅ Ventileer maximaal en open alle mogelijke openingen.
✅ Zorg indien mogelijk voor de toevoer van zoveel mogelijk verse lucht via een overdrukventilator of compressor.

Bekijk alle voorzorgsmaatregelen om zo veilig mogelijk mest te mixen 

Lees meer

Wat te doen als je een nest van de Aziatische hoornaar spot?

De Aziatische hoornaar is een te bestrijden exoot. Spot je ergens een nest, dan meld je dit best via: https://vespawatch.be/

Hoe herken je een nest van deze exoot?
In het voorjaar (april - juni) wordt een primair (kleiner) nest gemaakt. Dit bevindt zich meestal in bijgebouwen op ongeveer twee meter hoogte. Het kan zich echter ook lager in struiken en hagen bevinden.
Vanaf juli verhuist de kolonie naar een secundair nest, dat uitgroeit tot het effectieve nest. In de meeste gevallen wordt het zomernest zeer hoog gemaakt in boomtoppen of hoge constructies. Deze nesten zijn moeilijker te vinden aangezien ze pas zichtbaar worden als de bladeren van de bomen vallen. Andere plaatsen waar zomernesten kunnen gemaakt worden zijn hagen, schuren, loodsen, onder een dakoverloop of tegen een gevel. Soms verhuizen de hoornaars echter niet en bouwt de kolonie het voorjaarsnest uit tot een zomernest.

Wat moet je doen als je een nest van de Aziatische hoornaar spot?
1️⃣ Blijf uit de buurt van het nest en probeer zeker niet om het nest zelf te verwijderen. Dit is namelijk specialistenwerk, waarbij extra veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen.
2️⃣ Meld het nest bij Vespa-watch. Zij bekijken je melding en bepalen of het al dan niet om een Aziatische hoornaar gaat (dit kan enkele dagen duren).
3️⃣ Indien het effectief om de exoot gaat, ontvang je een overzicht van professionele verdelgers gespecialiseerd in de soort. Je kan deze naar keuze contacteren.
4️⃣ Contacteer de brandweer bij acuut gevaar, bijvoorbeeld wanneer het nest zich nabij een woning of andere risicovolle plaats bevindt.
5️⃣ Toch gestoken? Bekijk dan hier hoe je moet reageren

Ter info: de bestrijding van nesten van de Aziatische hoornaar wordt momenteel nog niet vergoed door de overheid, maar een gecoördineerde bestrijding is in voorbereiding.

Lees meer

Exoskelet in de melkstand

Melken is een fysiek zware job. Veel melkveehouders hebben schouderproblemen door de repetitieve handelingen in de melkstand.

Er bestaan verschillende ergonomische hulpmiddelen die het werk verlichten. Naast enkele eenvoudige maatregelen en aanpassingen in de werkmethode, kan het exoskelet een hulp zijn.

Tijdens de demonamiddag 'exoskelet in de melkstand’ kregen de melkveehouders de kans om 'aan den lijve' te ondervinden waar een schouder-exoskelet ondersteuning kan bieden tijdens het melken.

“Ongelofelijk hoeveel ondersteuning dit biedt. Mag ik het meenemen naar huis om vanavond mee te melken?”, getuigt een deelnemer.

Zelf eens een exoskelet uittesten? Of wens je meer informatie?

Dit project is een samenwerking tussen Inagro, Prevent Agri en IDEWE.

 

Lees meer

Nieuw KB Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen

Het nieuwe KB Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen (TMB) dat recent gepubliceerd werd, is ook van toepassing voor onze tuinaannemers en hun werknemers, maar alleen indien er gewerkt wordt op werven met meerdere aannemers (die ook niet-parken en tuinen kunnen zijn). Voorbeelden hiervan zijn werkzaamheden aan tuinen, terwijl men nog aan het (af-)bouwen is. Ook samenwerken met een grondwerker tijdens grote projecten valt onder TMB.

  1. Een eerste eis die gesteld wordt, is het hebben van een basisveiligheidsopleiding. Hierdoor kan men aantonen dat men kennis heeft van veilig samenwerken. Wie in het verleden regelmatig werkzaamheden uitvoerde binnen het kader van TMB, wordt geacht voldoende kennis hieromtrent te hebben. Ook alle bedrijven die een veiligheidsopleiding (vb VCA) volgden, worden vrijgesteld.
  2. De tweede eis heeft betrekking op de communicatie. Vanuit de hoofdaannemer wordt er verwacht dat deze de richtlijnen met betrekking tot duidelijke communicatie bespreekt met alle onderaannemers. 
Wil je hierover meer weten?
Op donderdag 25 mei organiseert FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een webinar 'Nieuwigheden in de wetgeving over tijdelijke en mobiele bouwplaatsen'.

 
 
Lees meer

Opleiding verplicht voor professionele PU-gebruikers - vanaf 24/08/2023

Nieuwsbrief Prevent Agri – februari 2023

Diiso...wat?

Diisocyanaten zijn een noodzakelijk bestanddeel om de eigenschappen van Polyurethaan (PU)-lijmen, -kitten en -schuimen te maken. PU-producten hebben een ruime toepassing en zijn terug te vinden in schuimen, verven, inkten, kleefstoffen, deklagen, afdichtingsmiddelen en ga zo maar door. Het is belangrijk om contact met diisocyanaten zoveel mogelijk te vermijden, aangezien er na enige tijd hevige allergische reacties en ademhalingsproblemen kunnen optreden.

Hoe kom ik te weten of ik werk met diisocyanaten?

De aanwezigheid ervan staat steeds vermeld op het etiket van het product. Sinds 24 februari 2022 moet eveneens vermeld staan dat werken met dergelijke producten een opleiding vereist.

Verplichte opleiding

In de opleiding krijg je acties over het onder controle houden van de blootstelling aan diisocyanaten via de huid en de luchtwegen op de werkplek. Volg de online opleiding (30 minuten) en ontvang na een korte test een persoonlijk certificaat. De meeste leveranciers geven een kortingscode aan hun afnemers, waardoor de opleiding gratis kan gevolgd worden.Het PU-trainingsplatform is in alle EU-talen beschikbaar.

Lees meer