Nieuws

Is werken op een melkveebedrijf iets voor jou?

Werken in de natuur, tussen de koeien en elke dag bijleren. Een job met veel vrijheid en verantwoordelijkheid.  Klinkt dit als een job op jouw lijf geschreven? Heel wat melkveehouders hebben nood aan extra helpende handen, bekijk dus snel alle vacatures.

Het Frans-Belgische Interreg-project Cowforme maakte een promofilmpje met getuigenissen van enthousiaste arbeidskrachten om de werkgelegenheid in de melkveehouderij stimuleren.

Bekijk het promofilmpje 'Werken op een melkveebedrijf, iets voor jou?'

Lees meer

Vermoeidheid leidt tot verminderde alertheid

Dat september een drukke (oogst)maand is, moeten we jullie allicht niet vertellen. Wat je misschien niet weet is dat het ook in deze drukke tijden belangrijk is om regelmatig te pauzeren en voldoende nachtrust in te calculeren.

Vermoeidheid leidt namelijk tot aandachtsverlies en verminderde alertheid, waardoor fouten of ongevallen sneller kunnen voorkomen.
 
✅Bouw voldoende nachtrust in
✅Vraag extra hulp tijdens drukke periodes
✅Pauzeer regelmatig en wissel (eentonige) taken af
 
Lees meer

Gids 'Welzijn op het werk' - helder en handig

Heb jij ook geen idee hoe je moet beginnen aan het Welzijnsbeleid op je bedrijf? Bekijk dan zeker de heldere gids 'Welzijn op het werk'. In deze gids krijg je de basisprincipes van de verplichte wetgeving rond Welzijn op het Werk mee. Geen ellenlange wetteksten, maar 17 handige en concrete fiches helpen je stap voor stap op weg om aan het Welzijnsbeleid op jouw bedrijf te beginnen. Het gaat ondermeer over aspecten die vaak gecontroleerd worden tijdens een inspectie.

Bekijk de gids 'Welzijn op het werk' met de 17 handige fiches

Lees meer

Lancering gratis online tool voor een veiliger bedrijf - 23 november

Siertelers hou dinsdag 23 november vrij, want dan wordt de OIRA-tool sierteelt gelanceerd! Dat is een online tool die je helpt om je bedrijf veiliger te maken voor jou en je werknemers.

Lees meer

Batterijen vormen steeds een brandgevaar, vooral tijdens het opladen. Daarom is het belangrijk om batterijen veilig op te laden:

✅ Laad batterijen enkel op in goed geventileerde ruimtes.
✅ Rook niet en werk niet met een open vlam in de nabijheid van opladende baterijen.
✅ Bewaar een perimeter van 1 meter tussen opladende batterijen en andere brandbare materialen.
✅ Lees vooraf de gebruiksaanwijzing.
✅ Laad overdag op binnen het bereik van een rookmelder en versper geen vluchtweg.
✅ Controleer de oplaadkabel en batterijen op mogelijke beschadigingen.
Lees meer

Geactualiseerde gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

De generieke gids (versie september 2021): veilig aan het werk tijdens de coronacrisis is beschikbaar. Deze gids bevat concrete en haalbare preventiemaatregelen om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Checklists per sector

Door de coronacrisis moet je extra voorzichtig zijn bij de tewerkstelling van (buitenlandse) personeel. In het belang van je bedrijf, alsook van de sector, is het belangrijk en noodzakelijk om de komende periode een aantal bijkomende preventieve maatregelen en initiatieven te nemen. Het is cruciaal om alles in het werk te stellen opdat de werknemers in veilige omstandigheden in ons land kunnen werken en verblijven. Met het oog op de coronapandemie geven wij jullie graag een aantal aandachtspunten mee.

In het paritair comité van de tuinbouw werd een CAO goedgekeurd die drie checklists bevat. Deze checklists zullen ook gebruikt worden bij controle door Toezicht Welzijn op het Werk.

Fiche tuinbouw

Fiche landbouw

Fiche tuinaanleg

Fiche seizoenarbeid

Fiche huisvesting

 

Affiches

De richtlijnen vermeld in het filmpje zijn eveneens opgemaakt in affichevorm: wees voorbereid en verspreid deze op strategische plaatsen op het bedrijf. De affiches bestaan in zes verschillende talen.

Hoe organiseren we ons tijdens het werk?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Hoe houden we veilig pauze?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Waar moet je op letten in de huisvesting?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Hoe verplaats je je naar het veld?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Waar moet je op letten bij het sorteren?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Hoe fruit dunnen op een veilige manier?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

Lees meer

Hoe ziet het perfecte FYTOLOKAAL of FYTOKAST eruit?

1️⃣  Bewaar ALLE fytoproducten IN het lokaal (ook halfvolle rugsproeiers)
2️⃣  Zorg dat het fytolokaal/kast steeds afgesloten en voldoende geventileerd is
3️⃣  Bewaar PBM's BUITEN het fytolokaal
4️⃣  Plaats het correcte pictogram met de gegevens van de fytolicentiehouders op de deur
5️⃣  Voorzie opvangbakken, stromend water en zand of zagemeel om gemorste vloeistoffen op te vangen

Bron afbeelding: Comité régional PHYTO – asbl CORDER

Lees meer

❗Reuzenberenklauw scheidt bij beschadiging stoffen af die onder invloed van zonlicht brandblaren op de huid veroorzaken

Draag daarom altijd beschermende kledij die het hele lichaam bedekt: laarzen, handschoenen en regenpak. Ook de ogen moeten goed beschermd zijn. Toch in aanraking gekomen met het sap? Spoel de huid grondig en blijf 1 week uit de zon.

Lees meer

Kinderen op de boerderij

Steeds vaker stellen boerderijen hun bedrijf open voor kinderen. Een initiatief dat alleen maar kan toegejuicht worden, maar ook ééntje dat risico’s met zich meebrengt. Want hoewel kinderen de boerderij als een ideale speeltuin zien, is een land- of tuinbouwbedrijf dat allerminst. De combinatie van dieren, grote landbouwmachines en giftige, brandbare of irriterende producten zorgen voor reële gevaren, die kinderen niet correct kunnen inschatten. Daarom is het belangrijk om op voorhand duidelijke afspraken te maken en gebieden waar machines en gevaarlijke producten staan fysiek af te bakenen en te vergrendelen.

De 14 geboden

De belangrijkste aandachtspunten worden hieronder kort aangehaald:

 1. Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van de aanwezigheid van kinderen op de boerderij (ook loonwerkers, onderaannemers, seizoenarbeiders...), zowel mondeling als door een bord ‘opgepast spelende kinderen’ en hier ook rekening mee houdt
 2. Pas de werkzaamheden en verkeersroutes aan tijdens een bezoek en hou kinderen steeds ver uit de buurt van rijdende tractoren en tijdens het aan- en afkoppelen van machines
 3. Voer een snelheidsbeperking in en plaats een verkeersspiegel bij onoverzichtelijke hoeken
 4. Verwijder de sleutel uit het contact en trek de handrem aan van machines
 5. Laat kinderen nooit zonder begeleiding op de boerderij
 6. Maak goede afspraken met de kinderen en begeleiders over wat wel en niet kan
 7. Sluit (mest)putten, waterpartijen en trappen/ ladders naar zolders steeds fysiek af, signaleer of baken niveauverschillen af
 8. Berg ladders en gereedschap consequent op zodat kinderen er niet mee kunnen spelen
 9. Zorg ervoor dat alle gevaarlijke producten in een afgesloten ruimte staan en bewaar de sleutel op een veilige plaats
 10. Laat kinderen niet meerijden met de tractor tenzij er een passagierszitje met gordel voorzien is
 11. Voorzie een EHBO-koffer met aangepaste inhoud (oa. EPI-pen)
 12. Stapel balen hooi en stro op een stabiele manier en laat kinderen zeker niet spelen op deze gestapelde balen
 13. Maak gevaren, geboden, aanwijzingen,… kenbaar door voldoende pictogrammen doorheen het hele bedrijf op te hangen. Doe dit ook met de contactgegevens van de bedrijfsleider of een verantwoordelijke van het bedrijf
 14. Voorzie voldoende sanitaire voorzieningen en laat de kinderen de handen wassen voor elke maaltijd met het oog op het voorkomen van zoönosen

Veiligheidseisen
Wie kinderen wil ontvangen op de boerderij, moet  aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Zo moet het aangeboden speelgoed CE-gekeurd zijn en moeten er voldoende gekeurde brandblussers aanwezig zijn. Ook de elektrische installatie moet om de 5 jaar gekeurd worden. Voorzie ten minste één persoon van de bedrijfsbegeleiding die een EHBO-opleiding gevolgd heeft. Best wordt ook de verzekeringsmaatschappij op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van kinderen op het bedrijf.

Rauwe melk
Het geven van rauwe melk wordt sterk ontraden omwille van de mogelijke ziektekiemen. De verse melk kan wel aangeboden worden, indien deze eerst voldoende verhit wordt. Vraag zeker vooraf aan de kinderen en begeleiders of er allergieën bekend zijn.

Besluit
Elk bedrijf is anders, waardoor ook de aanwezige gevaren kunnen verschillen per bedrijf. Daarom is het belangrijk om de mogelijke gevaren in te schatten en aan te pakken. Het is aan te raden om vooraf een risicoanalyse uit te (laten) voeren. Je kan dit zelf doen, maar Prevent Agri kan je hierbij ook helpen door een gratis veiligheidsaudit uit te voeren op jouw bedrijf. Na het bezoek krijg je een overzichtelijk verslag met de belangrijkste risico’s en hoe deze aan te pakken. 

Lees meer

Eikenprocessierups - opgepast voor de brandharen

De eikenprocessierups ontwikkelt rond deze periode irriterende brandharen. Deze zorgen bij huidcontact voor een pijnlijke rode uitslag met hevige jeuk. Vermijd dus de ruime omgeving rond de nesten, te herkennen aan de spinsels op de stam van eikenbomen. Zelfs als de nesten leeg zijn, bevatten deze nog irriterende brandharen.

Toch in contact gekomen met de brandharen van de eikenprocessierups?

Bekijk deze nuttige tips en voorkom een verdere verspreiding van de brandharen. Wie meermaals in contact komt met de eikenprocessierups, zal steeds hevigere klachten krijgen. Werk dus niet in de ruime omgeving van de nesten van de rups. of draag beschermingsmiddelen zoals laarzen, rubber handschoenen, een overall, stofmasker en veiligheidsbril indien dit niet mogelijk is.

Meer weten? Lees de nieuwsbrief: Eikenprocessierups - opgepast voor de brandharen.

Lees meer

Hoe vermijd ik een tekenbeet

Met de voorzichtig stijgende temperaturen, komen de teken ook weer in actie. Wees dus extra aandachtig en controleer steeds na je werkzaamheden op het veld je lichaam op tekenbeten. Verwijder teken door traag opwaarts te trekken met een tekenverwijderaar.

Hoe vermijd ik een tekenbeet❓

☑️Draag gesloten schoenen en kledij die je armen en benen bedekt
☑️Stop je broekspijpen in je kousen
☑️Draag lichtgekleurde kleding (dan zie je een teek beter)
☑️Gebruik een insectenwerend middel op je onbedekte huid

❗️Opgelet: deze maatregelen bieden geen 100% garantie: controleer je lichaam steeds na werkzaamheden op het veld op tekenbeten.

Lees meer

Jongeren op het werk

Bedrijven waar jongeren tewerkgesteld worden, moeten een specifieke risicoanalyse uitvoeren. Aangezien het in vele gevallen hun eerste kennismaking met de arbeidsmarkt is, beschikken ze meestal nog niet over voldoende werkervaring en kunnen ze hierdoor niet altijd de gevaren op het bedrijf goed inschatten. Het is belangrijk om deze jonge werknemers van bij de start goed te begeleiden en hen te wijzen op de risico’s. Dit kan oa. door voldoende aandacht te besteden aan het onthaal en de begeleiding door een meter of peter. In kleine ondernemingen zal dit de werkgever zijn, maar deze taak kan ook ingevuld worden door een ervaren werknemer.

Voor de werkgever is het niet altijd duidelijk welke werkzaamheden een jongere mag uitvoeren op het land- en tuinbouwbedrijf of tuinaanlegbedrijf. Daarom heeft Prevent Agri in samenwerking met FOD WASO een schematisch overzicht specifiek voor de groene sectoren opgesteld waardoor het in één oogopslag duidelijk is, welke taken jongeren wel en niet mogen uitvoeren op het bedrijf.

 

Afbeelding 1: Werkzaamheden die jongeren > 18 jaar mogen uitvoeren


Verboden werkzaamheden

Het KB Jongeren op het werk werd in het leven geroepen ter bescherming van jongeren met een arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking. Aangezien deze jongeren beschouwd worden als een groep met bijzondere risico’s welke specifieke maatregelen vereisen inzake hun gezondheid en veiligheid. Hoewel de focus in de praktijk vooral ligt op de groep 15 tot 18-jarigen, bedoelt men meestal personen zonder werkervaring die verbonden zijn aan een (leer)contract.

Afbeelding 2: Werkzaamheden die jongeren < 18 jaar mogen uitvoeren

Voor deze jongeren is het verboden om arbeid uit te voeren die:

 • jongeren objectief gezien lichamelijk of psychisch niet aankunnen
 • risicofactoren inhouden voor ongevallen waarvan men vermoedt dat jongeren die niet beseffen of niet kunnen voorkomen
 • blootstelling inhoudt aan giftige of carcinogene stoffen, ioniserende straling, extreme koude, hitte, lawaai of trillingen

Onder bepaalde voorwaarden kan er afgeweken worden van het verbod op gevaarlijke arbeid, zoals wanneer de jongere bijvoorbeeld een land- of tuinbouwopleiding volgt.

Of in geval van een stage, indien dergelijke verboden activiteit noodzakelijk is voor de beroepsopleiding. Hierbij is het noodzakelijk dat de werkgever zich ervan vergewist dat de preventiemaatregelen effectief zijn, dat ze gecontroleerd worden door een lid van de hiërarchische lijn of door de werkgever zelf, en dat de stagiair wordt bijgestaan door een ervaren werknemer.

Deze voorwaarden en afwijkingen kan je op de website van FOD WASO terugvinden onder Jongeren op het werk.

 

Risicoanalyse en preventiemaatregelen

De werkgever voert een risicoanalyse uit voor de taken waaraan jongeren bij hun arbeid te maken krijgen, met het oog op het beoordelen van alle risico's omtrent veiligheid, de lichamelijke en geestelijke gezondheid of de ontwikkeling van deze jongeren.

Bij deze risicoanalyse moet men rekening houden met het feit dat jongeren vaak een ontoereikende aandacht hebben voor veiligheid en een gebrek aan ervaring.

Bij stages dient er een informatie-uitwisseling tussen werkgever, stagiair en de onderwijsinstelling te zijn. De werkgever informeert de onderwijsinstelling omtrent de resultaten van de risicoanalyse en preciseert in het bijzonder of, en welk type, gezondheidstoezicht er nodig is. Dit medisch toezicht gebeurt bij stagiairs door de school zelf. De werkgever vermeldt tevens of de stagiair bepaalde inentingen moet krijgen en of het noodzakelijk is om maatregelen te treffen die verband houden met de moederschapsbescherming.


Mogen jongere werknemers werken met landbouwmachines?

Als algemene regel geldt dat het voor elke categorie van jongeren verboden is om arbeid te verrichten met gevaarlijke machines, zoals oa. landbouwmachines. We dienen hierin echter 2 zaken te onderscheiden:

 • Een tractor die gebruikt wordt om van plaats A naar B te rijden wordt niet beschouwd als een landbouwmachine. Een jongere (met inbegrip van een jobstudent) mag dus met een tractor rijden, op voorwaarde uiteraard dat de nodige preventiemaatregelen worden getroffen op basis van de algemene risicoanalyse, en dat de jongere over rijbewijs G beschikt als hij met de tractor op de openbare weg rijdt.
 • Als de tractor daarentegen wordt gebruikt voor landbouwdoeleinden, wordt deze gezien als een landbouwmachine en is het werken met deze machine in principe verboden voor jongeren.

Ook hier zijn echter uitzonderingen mogelijk welke overzichtelijk zijn opgesomd in bovenstaand schematisch overzicht ‘specifiek voor de landbouwsector’.


Onthaal en begeleiding

De werkgever zorgt voor een gepast onthaal van de jongere en voor een degelijke begeleiding door een ervaren werknemer (peter/meter). De meter/peter moet zelf ook een goede training krijgen om deze taak uit te voeren. Bovendien moet deze op de hoogte zijn van de werkzaamheden die verplicht onder toezicht moeten gebeuren.

Op de eerste werkdag geeft deze peter of meter de jongere informatie over:

 • de aard van het uit te voeren werk en de daaraan verbonden risico's
 • het gebruik van toestellen, machines en gevaarlijke producten
 • de voorschriften met betrekking tot eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van de werknemers
 • de in de onderneming bestaande organen voor preventie en bescherming op het werk
 • de veiligheids- of gezondheidssignalering op het werk
 • de betekenis van de reglementaire etikettering van de gevaarlijke producten

Het is tevens belangrijk dat de peter/meter de jongere aanmoedigt tot participatie, tot het stellen van vragen over de risico's op het werk en tot het bespreken en melden van eventuele gevaren die ze zien.

 

Besluit

De werkgever dient de tewerkstelling van een jongere grondig voor te bereiden. Vooraleer deze start op het bedrijf, moet er een risicoanalyse uitgevoerd worden. De risico’s die uit deze risicoanalyse naar voor komen, moeten opgevangen worden met gepaste preventiemaatregelen. Vanwege hun geringe (werk)ervaring is het belangrijk om deze jongeren te wijzen op de gevaren en risico’s aanwezig op het bedrijf. Een ervaren werknemer die hen hierin begeleidt en toezicht houdt is dan ook onontbeerlijk.

Tot slot is het belangrijk om te onderkennen dat een jongere niet zomaar elke taak toebedeeld kan worden. Gebruik bij de aanstelling van een jongere zeker de schema’s om te bepalen of hij/zij de taken mag uitvoeren én of er bijkomende maatregelen nodig zijn.

Lees meer

Sneltests COVID aanvragen mogelijk in land- en tuinbouwsector

De federale overheid stelt op korte termijn een groot aantal sneltests ter beschikking van ondernemingen. Deze tests geven binnen 15 minuten een resultaat, waardoor een snelle verspreiding van Covid-19 wordt voorkomen.

Werknemers kunnen niet verplicht worden om de test te ondergaan. Daarom is het van groot belang om hen het doel van de tests ook voldoende toe te lichten. Het inzetten van sneltests ontslaat de partijen in geen geval van de verplichting om de preventiemaatregelen zoals bepaald in de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan na te leven, en mag ook geen middel zijn om een afwijking te verkrijgen op de quarantaineverplichting. Het gebruik van deze tests moet bovendien steeds gepaard gaan met een controle op de preventiemaatregelen en indien nodig een bijsturing ervan.

Er moet worden benadrukt dat een negatief testresultaat niet noodzakelijk wil zeggen dat men niet besmettelijk is. Personen met een relatief lage virale lading worden niet gedetecteerd. Duiding en heldere communicatie hieromtrent zijn nodig. Testkits bestemd voor het testen van werknemers kunnen alleen worden aangevraagd door de arbeidsartsen, en moeten ook rechtstreeks aan arbeidsartsen worden afgeleverd. Ze mogen in geen enkel geval rechtstreeks worden bezorgd aan de werkgevers. Werkgevers die voor hun onderneming  sneltests willen reserveren, kunnen dit in overleg met hun externe dienst doen via het aanvraagdocument zelftesten (DOCX, 22.6 KB).

Meer info

Lees meer

Nieuwe OIRA-tool helpt bij COVID-19 risicobeheer

Deze OiRA-tool helpt de werkgevers en werknemers veilig en gezond te blijven in een werkomgeving die als gevolg van de COVID-19-pandemie ingrijpend is veranderd.

Net als onder normale arbeidsomstandigheden is het identificeren en beoordelen van risico's in zowel de fysieke als de psychosociale werkomgeving het uitgangspunt voor het beheer van de veiligheid en gezondheid op het werk (welzijn op het werk) in het kader van COVID-19-maatregelen. Werkgevers zijn verplicht hun risicoanalyse te herzien wanneer het werkproces verandert en alle risico's in aanmerking te nemen, met inbegrip van de risico's die van invloed zijn op de geestelijke gezondheid (Kaderrichtlijn 89/391/EEG).

Deze OiRA tool is niet alleen gebaseerd op EU-richtlijnen, maar ook op niet-bindende richtsnoeren die werkgevers en werknemers moeten helpen veilig en gezond te blijven in een werkomgeving die als gevolg van de COVID-19-pandemie ingrijpend is veranderd.

De tool kan alleen algemeen advies geven, maar de situaties verschillen van land tot land en ook van gebied tot gebied. Als input voor de analyse is het daarom cruciaal om actuele informatie te verkrijgen van de overheid over de prevalentie van COVID-19 in het land.

Meer info.

Lees meer

Coronaveilig fruit plukken met seizoenarbeiders

Jammer genoeg behoort Covid nog niet tot de verleden tijd, daarom geven we nog graag dit filmpje mee om op een coronaveilige manier fruit te plukken.

Checklists per sector

Door de coronacrisis moet je extra voorzichtig zijn bij de tewerkstelling van (buitenlandse) personeel. In het belang van je bedrijf, alsook van de sector, is het belangrijk en noodzakelijk om de komende periode een aantal bijkomende preventieve maatregelen en initiatieven te nemen. Het is cruciaal om alles in het werk te stellen opdat de werknemers in veilige omstandigheden in ons land kunnen werken en verblijven. Met het oog op de coronapandemie geven wij jullie graag een aantal aandachtspunten mee.

In het paritair comité van de tuinbouw werd een CAO goedgekeurd die drie checklists bevat. Deze checklists zullen ook gebruikt worden bij controle door Toezicht Welzijn op het Werk.

Fiche tuinbouw

Fiche landbouw

Fiche tuinaanleg

Fiche seizoenarbeid

Fiche huisvesting

 

Affiches

De richtlijnen vermeld in het filmpje zijn eveneens opgemaakt in affichevorm: wees voorbereid en verspreid deze op strategische plaatsen op het bedrijf. De affiches bestaan in zes verschillende talen.

Hoe organiseren we ons tijdens het werk?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Hoe houden we veilig pauze?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Waar moet je op letten in de huisvesting?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Hoe verplaats je je naar het veld?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Waar moet je op letten bij het sorteren?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Hoe fruit dunnen op een veilige manier?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

Wil je alles in een oogopslag kunnen doornemen? Download dan dit handige overzicht. Druk het af en hang het op je prikbord, zodat je zeker niks vergeet.

Meertalige informatie om te communiceren over corona met je seizoenarbeiders

Lees meer