U wenst een ongeval te melden

Met het oog op een doelgerichte preventiebegeleiding, hebben wij als Prevent Agri nood aan een reële kijk op het aantal en de aard van arbeidsongevallen in de Groene Sectoren.

Daarom beroepen wij op uw hulp.

Bent U werkzaam in land- of tuinbouw of tuinaanleg en was U recent of in het verleden slachtoffer van een (bijna) arbeidsongeval, dan kan U dit hier vrijblijvend melden.

Jouw ervaring kan ons helpen om andere bedrijven voor te lichten over gevaarlijke situaties. Je helpt er je hele sector dus mee.

Deze gegevens zijn en blijven, vanzelfsprekend, vertrouwelijk en worden met de nodige discretie behandeld.

U kan er tevens voor opteren deze melding anoniem in te vullen.

Vul het formulier zo correct mogelijk in

1. Contactgegevens werkgever(Laat onderstaande velden leeg, indien u anoniem een aangifte wenst te doen.)

2. Hoe ernstig is het ongeval?