Leveranciers in veiligheid

Bent U er als (vertegenwoordiger van uw) bedrijf of organisatie van overtuigd dat uw product(en) en/of dienst(en) een meerwaarde kan/kunnen bieden in het preventie- en veiligheids-verhaal binnen de Groene Sectoren en wenst U gebruik te maken van het platform van Prevent Agri om deze naar de sector toe aan te bieden, dan voorzien wij via deze pagina die mogelijkheid.

Iedere aanvraag wordt evenwel door Prevent Agri beoordeeld vòòr de werkelijke online-plaatsing.

Vul het formulier zo correct mogelijk in.

Onze leveranciers in veiligheid

 • FOD WASO
  Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal overleg
  www.werk.belgië
 • BeSWIC
  BeSWIC is het Belgisch Kenniscentrum over het welzijn op het werk en is ontworpen om alle informatie over welzijn op het werk te samen te brengen.
  BeSWIC is de afkorting van 'Belgian Safe Work Information Center'.
  Beswic.be
 • EDU+
  Opleidingen voor werknemers in de groene sectoren
  www.eduplus.be
 • OIRA Parken en Tuinen
  Voor de sector Parken en Tuinen werd op 10/09/2018 een OiRA-tool ontwikkeld voor en door de sector. Een gratis online rsisicoanalyse-tool.
  De tool is aangepast aan de specifieke kenmerken van de sector, zoals het werfbeheer, machines, gevaarlijke producten, specifieke werkzaamheden…
  Naast de risicoanalyse worden ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.
  OiRA Parken en Tuinen
 • Jobstudenten in de groene sectoren
  Werken in en met de natuur is een job naar het hart van buitenmensen. Op het veld wordt niet kleinzerig gedaan … maar bedenk dat achter de stoere praat een reeks veiligheidsmaatregelen schuilgaat!
  Ontdek waar je best op let nog voor je écht begint te werken!
  Prevent en Interim
 • Lijst van erkende externe diensten voor technische controles op de werkplaats
  Door de overheid erkende diensten voor technische keuringen.(KB van 29/04/1999)
  www.werk.belgië
 • Asbestinfo
  Tijdens de 20ste eeuw werden asbestvezels op grote schaal in talrijke producten verwerkt. Tegenwoordig zijn we ons bewust van de gezondheidsrisico's van asbest. Op deze pagina vindt u alles over het asbestbeleid van de OVAM.
  OVAM
 • Lijst van erkende bedrijven in asbestverwijdering
  Lijst van erkende bedrijven in asbestverwijdering volgens KB van 28/03/2007
  www.werk.belgië
 • Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs
  Alles voor een efficiënt preventief alcohol- en drugbeleid op maat.
  Buiten heel wat informatie wordt er een vragenlijst ter beschikking gesteld die organisaties ondersteunt bij de uitwerking van een alcohol- en drugbeleid.

  VAD
 • Campagne 'Wees alert voor Asbest'
  Met deze nationale sensibiliserings- en preventiecampagne 'Wees alert voor asbest' willen Fedris en Constructiv je bewustmaken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt.
  Tegelijk wil men met de campagne aantonen dat asbest verwijderen niet gevaarlijk hoeft te zijn als er op een correcte manier met asbesthoudende materialen wordt omgesprongen.
  Wees alert voor asbest
 • Sectorgerichte pictogrammen en signalisatie aan voordeeltarief
  OTM, het bedrijf waar de Federale overheid reeds meer dan 30 jaar beroep op doet voor de productie van de officiële nummerplaat, heeft een unieke overeenkomst met Prevent Agri.
  Sectorgerichte pictogrammen en signalisatie zijn via onderstaande link (bestelbonnen) te verkrijgen aan voordeeltarief.
  OTM
 • KLIP Kabel- en leiding informatie portaal (informatief filmpje)
  Het Kabel- en Leidinginformatieportaal(KLIP) is een webtoepassing met als doel schade aan kabels en leidingen bij grondwerken te voorkomen. Het KLIP doet dit door een betere ontsluiting (en op termijn ook uitwisseling) van kabel- en leidinginformatie mogelijk te maken tussen de bij grondwerken betrokken partijen.
  www.agiv.be
 • Ecopedia: Bouwen aan groenexpertise
  Hèt referentiepunt voor natuur-, bos-, en groenbeheer.
  http://www.ecopedia.be/
 • TekenNet: Neem deel aan het tellen van tekenbeten op mensen in België
  Het doel van TekenNet is om gegevens te verzamelen over:
  -het aantal personen die een tekenbeet oplopen;
  -de plaatsen in België waar tekenbeten het meest voorkomen;
  -het aantal personen die na een tekenbeet een arts raadplegen;
  Door deze gegevens te verzamelen kan meer nauwkeurige informatie verschaft worden over waar en wanneer teken actief zijn in België, zodat de mensen die mogelijks blootgesteld worden aan tekenbeten beter aan actieve preventie kunnen doen.
  Meld een opgelopen tekenbeet bij uzelf of iemand anders via de website en beantwoord enkele korte vraagjes. Dit neemt minder dan 2 minuten in beslag en is volledig anoniem.
  TekenNet
 • Registratie biociden
  Verkopers en gebruikers van biociden moeten zich registreren via een online registratiesysteem op www.biocide.be. De registratie is voor de verkopers vanaf 12 juli 2018 en voor de gebruikers vanaf 31 december 2018 verplicht.
  FOD Volksgezondheid
 • 'DressCode online' bij gebruik van fyto-producten
  Selecteer uw fyto-product, situatie en toepassingswijze en U krijgt met Bayer DressCode snel een beschermingsadvies op maat.
  Bayer
 • Ergonomisch, geluidsarm, geen emissie...accu-aangedreven machines
  Minder schadelijke dampen, minder lawaai en heel veel vermogen. Het accu-gamma van Husqvarna is even krachtig als hun equivalent op benzine, maar wel mat alle voordelen van een accu-aangedreven motor.
  Husqvarna
 • VZW Boeren op een Kruispunt
  De vzw Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie voor alle Vlaamse boeren en tuinders in nood. Onze medewerkers kennen het leven en het vak van de boer en tuinder door afkomst, opleiding en beroepservaring.
  Boeren op een Kruispunt
 • Oplossingen voor opslag en gebruik van chemicaliën
  Binnen de groene sectoren wordt soms gebruik gemaakt van producten die in bepaalde vorm schadelijk kunnen zijn voor mens en natuur. Voor die producten heeft CGK verschillende opslagsystemen als phyto-kasten, brandwerende containers en kasten, opvangbakken, vatpompen en veel meer.
  CGK
 • Groensectorgerichte opleidingen EHBO en bijscholingen
  De Medical Training Academy in Lier organiseert basis- en gespecialiseerde medische opleidingen en allerhande on-topic seminaries voor professionele en niet professionele zorgverleners. Zij geven in-company trainingen of organiseren hun sessies in hun eigen leslokalen.
  Alle docenten zijn pedagogisch ervaren deskundigen uit de dringende geneeskundige hulpverlening.
  Via de moederonderneming B2B Services hebben zij erkenningen bij de meest uiteenlopende beroeps- en sectorfondsen, alsook bij verschillende overheidsdiensten.
  Medical Training Academy
 • Levering en onderhoud van bedrijfsspecifieke eerste-hulpmiddelen
  Eurodist nv. is specialist in het leveren van producten voor eerstehulpverlening, verzorging en hygiëne. De producten zijn zowel bestemd voor de medische wereld als voor de industrie, de gemeenten en steden, arbeiders, scholen, sportcentra enz.
  Eurodist
 • TOXIC Wiki
  Informatie over gebruik en veiligheid van chemische stoffen (SDS-fiches, tools om veiligheidsinstructiekaarten op te stellen,...)
  TOXIC Wiki
 • Asbestfonds
  Het Asbestfonds informeert over de gevaren van asbest en hoe hiermee om te gaan. Het vergoedt en begeleidt alle asbestslachtoffers die eraan zijn blootgesteld in België: zowel werknemers uit de privésector als zelfstandigen, ambtenaren en omgevingsslachtoffers. Bij overlijden worden bepaalde rechthebbenden onder bepaalde voorwaarden ook vergoed.
  Het Asbestfonds wordt beheerd door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's
  Asbestfonds
 • Inagro
  Met Inagro’s gewasbeschermingsapp kan je eenvoudig een virtuele fytokast opstellen met de producten aanwezig op jouw bedrijf en zie je in 1 oogopslag welke producten er nog toegelaten zijn en welke niet.
  Dankzij de app vind je makkelijk de juiste handelsmiddelen voor de beheersing van ziekten, plagen en onkruiden in jouw teelt(en). Je kan ook nagaan in welke teelt en tegen welke vijanden je een handelsmiddel of actieve stof kunt gebruiken. De geavanceerde filters verfijnen je zoekresultaten op onder meer bufferzone, maximale wachttijd en gebruik in de biologische teelt.
  Gewasbeschermingsapp