Nieuws - Glastuinbouw

HITTE OP HET WERK: richtlijnen voor werkplekken

Klimaatverandering is een reëel fenomeen dat de werkomgeving en de veiligheid van werknemers in gevaar kan brengen. Door stijgende temperaturen ontstaat het risico van hittestress en werknemers in allerlei sectoren kunnen daarmee te maken krijgen.

Het European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) heeft een gids over hitte op het werk gepubliceerd. Deze gids bevat praktisch advies over het beheersen van de risico’s die gepaard gaan met werken in de hitte. Bedoeld voor zowel werkgevers als werknemers en omvat organisatorische en technische maatregelen om hittegerelateerde risico’s te beperken en te beheersen.

De gids voorziet ook in de training van werknemers. Er staan adviezen in over de maatregelen die moeten worden genomen als een werknemer wordt bevangen door de hitte.

Raadpleeg de gids en bekijk het filmpje too hot to work:

Lees meer

Hoe reageren als je wordt gestoken door en wesp, bij, hommel of hoornaar?

Wie in de groene sector werkt, komt vooral tijdens warmere perioden onvermijdelijk in contact met stekende insecten.

In de eerste plaats is het belangrijk om een steek te voorkomen, door bijvoorbeeld eten en drinken goed af te sluiten en niet te slaan naar insecten of een nest te verstoren.

  1. Probeer de angel zo snel mogelijk te verwijderen met behulp van een bot mes of kaartje. De angel kan namelijk nog gif bevatten.
  2. Verwijder bij een steek in een vinger eventuele ringen van die vinger.
  3. Koel de plaats van de steek met een nat kompres of coldpack.

Merk je dat het slachtoffer allergisch reageert, zijn er meerdere steken of is de steek in de mond of keel? Verwittig dan onmiddellijk de hulpdiensten!

Informeer daarom ook even bij je werknemers of er allergische reacties (anafylaxie) gekend zijn. Een adrenalinepen, te verkrijgen op voorschrift, kan in dat geval het verschil maken tussen leven en dood. Het is dan interessant om naast de pen die hij/zij in principe ALTIJD bij zich heeft een tweede pen op de werkplaats te leggen. Bij een anafylactische reactie kan hij/zij deze zelf toedienen of kan een omstaander dat bij wijze van levensreddende handeling doen als het bewustzijn van de betrokkene al te laag is.

Je kan het de hulpdiensten makkelijker maken door de gratis app 112 te downloaden op je GSM. De app stuurt je positie naar de noodcentrale zodra je belt en stuurt daarna elke 30 seconden een update van je positie. De app kan zo een kostbare tijdswinst opleveren. Heb je de noodcentrales gebeld en reageer je daarna niet meer. Dan laten de noodcentrales je smartphone rinkelen zodat de hulpdiensten je makkelijker kunnen vinden en helpen.

Meer info vind je terug op de website van het Rode Kruis.

Lees meer

Exoskelet in de melkstand

Melken is een fysiek zware job. Veel melkveehouders hebben schouderproblemen door de repetitieve handelingen in de melkstand.

Er bestaan verschillende ergonomische hulpmiddelen die het werk verlichten. Naast enkele eenvoudige maatregelen en aanpassingen in de werkmethode, kan het exoskelet een hulp zijn.

Tijdens de demonamiddag 'exoskelet in de melkstand’ kregen de melkveehouders de kans om 'aan den lijve' te ondervinden waar een schouder-exoskelet ondersteuning kan bieden tijdens het melken.

“Ongelofelijk hoeveel ondersteuning dit biedt. Mag ik het meenemen naar huis om vanavond mee te melken?”, getuigt een deelnemer.

Zelf eens een exoskelet uittesten? Of wens je meer informatie?

Dit project is een samenwerking tussen Inagro, Prevent Agri en IDEWE.

 

Lees meer

Opleiding verplicht voor professionele PU-gebruikers - vanaf 24/08/2023

Nieuwsbrief Prevent Agri – februari 2023

Diiso...wat?

Diisocyanaten zijn een noodzakelijk bestanddeel om de eigenschappen van Polyurethaan (PU)-lijmen, -kitten en -schuimen te maken. PU-producten hebben een ruime toepassing en zijn terug te vinden in schuimen, verven, inkten, kleefstoffen, deklagen, afdichtingsmiddelen en ga zo maar door. Het is belangrijk om contact met diisocyanaten zoveel mogelijk te vermijden, aangezien er na enige tijd hevige allergische reacties en ademhalingsproblemen kunnen optreden.

Hoe kom ik te weten of ik werk met diisocyanaten?

De aanwezigheid ervan staat steeds vermeld op het etiket van het product. Sinds 24 februari 2022 moet eveneens vermeld staan dat werken met dergelijke producten een opleiding vereist.

Verplichte opleiding

In de opleiding krijg je acties over het onder controle houden van de blootstelling aan diisocyanaten via de huid en de luchtwegen op de werkplek. Volg de online opleiding (30 minuten) en ontvang na een korte test een persoonlijk certificaat. De meeste leveranciers geven een kortingscode aan hun afnemers, waardoor de opleiding gratis kan gevolgd worden.Het PU-trainingsplatform is in alle EU-talen beschikbaar.

Lees meer