Nieuws


Webinar “Brandpreventie op een landbouwbedrijf”

Webinar: “Brandpreventie op landbouwbedrijven” met Mieke Sevenans (Prevent Agri) en Geert Blancke (brandweerofficier)

Op 12/12/2023 was er een vorming "Brandpreventie op landbouwbedrijven". Deze wordt nu integraal uitgezonden als webinar.

Tijdens deze avond ligt de focus op de maatregelen die je zelf kan nemen om het risico op een brand op je bedrijf zo klein mogelijk te houden.

Als eerste komt Mieke Sevenans van Prevent Agri aan het woord. Als preventieadviseur komt ze op heel wat bedrijven om een veiligheidsaudit uit te voeren.

Daarna is het de beurt aan Geert Blancke. Met een rijke ervaring als officier bij de brandweerzone "Vlaamse Ardennen," is Geert een vooraanstaande autoriteit op het gebied van brandveiligheid.

Verder is hij geworteld is in de landbouwsector. Hij groeide op in deze sector en gaf ook les in het land- en tuinbouwonderwijs. Hierdoor heeft hij niet alleen theoretische kennis, maar ook praktische inzichten in de uitdagingen van de land- en tuinbouw.

Herbekijk hier de volledige opname van het webinar

Tijdens het webinar kwamen enkele folders en documenten aan bod:

 

 

Andere nieuwsberichten

Ben jij de geknipte persoon om onze groep lesgevers versterken?

Lees meer

Ondersteuning voor land- en tuinbouwers bij asbestverwijdering

Op veel landbouwbedrijven wordt nog steeds heel wat asbest aangetroffen. Daarom is het belangrijk en bovendien wettelijk verplicht om een asbestinventaris op te stellen, zelfs indien er geen asbest aanwezig is.

Wat houdt dit in?
In deze inventaris moeten alle asbesthoudende zaken per lokaal geïnventariseerd worden met vermelding van:
1️⃣  de soort asbest
2️⃣  de aard van het gebruik
3️⃣ of het om gebonden/niet-gebonden asbest gaat
4️⃣  de hoeveelheid
5️⃣  de toestand van het materiaal
 
Eens de aanwezigheid van asbest bevestigd is, is het belangrijk om deze asbesthoudende materialen zo snel mogelijk te verwijderen.
 
Is dit niet mogelijk?
Markeer deze zaken dan dmv een pictogram en maak duidelijk aan de medewerkers op je bedrijf dat op deze materialen in geen geval invasieve werkzaamheden (zoals afspuiten met de hogedrukreiniger, schroeven of slijpen) mogen uitgevoerd worden.
 
Voor het verwijderen van asbest op agrarische bedrijven kan je beroep doen op de diensten van OVAM. Zij staan in voor de financiering van de meerkost voor de verwijdering van een asbest dak ten opzichte van een asbestvrij dak.
 
Lees meer

Resultaten veiligheidsenquête 2023 zijn bekend

Lees meer

Fytolicentie Ps

Sommige gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik, waaronder deze met CO2 (kooldioxide) als werkzame stof, mogen alleen gebruikt worden door personen met een fytolicentie Ps (‘Specifiek professioneel gebruik’).

 Vanwege de specifieke risico's die deze middelen met zich meebrengen.

Deze voorwaarde wordt ook steeds vermeld in de toelatingsakte van de betrokken middelen. Opgelet: Een fytolicentie Ps is beperkt tot één of meerdere werkzame stoffen, die worden gespecificeerd opde licentie. Alleen het gebruik van middelen met deze specifieke werkzame stof is toegestaan.

Wens je meer info over de fytolicentie Ps? Bekijk dan de website van Fytoweb

Lees meer

Infoavond brandpreventie op landbouwbedrijven - persbericht

Lees meer

Nieuwsbrief ' Werken met de kettingzaag - enkele veiligheidstips'

Op welke zaken moet ik letten als ik werk met de kettingzaag?
Een goeie vraag, waarop je het antwoord kan nalezen in onderstaande nieuwsbrief:Lees meer

Modder en regen zorgen voor gladde wegen

Het regenweer in combinatie met het landwerk kan zorgen voor een glad wegdek, waardoor andere weggebruikers kunnen slippen.

✔ Signaleer daarom het gevaar met de speciaal hiervoor ontworpen verkeersborden indien er toch modder of gewasresten op de weg belanden.

✔ Reinig de openbare weg zo snel mogelijk na de werkzaamheden.

✔ Denk aan je eigen veiligheid en draag reflecterende kledij tijdens het schoonmaken van het wegdek.

Hou als weggebruiker eveneens rekening met de situatie en pas je rijstijl aan en geef de landbouwer de tijd om de modder op te ruimen. Het is namelijk niet steeds mogelijk om alle modder en gewasresten op te ruimen zolang er nog op en af het veld gereden wordt.

Merk je zelf een gevaarlijke situatie op door modder op de weg en staat er geen verkeersbord om dit gevaar aan te geven? Meld dit dan via het telefoonnummer 1700 of www.meldpuntwegen.be

De campagne 'modder op de weg' werd in het leven geroepen door de gouverneur van West-Vlaanderen.Lees meer

Gevaar van mestgassen vaak onderschat

Het gevaar van mestgassen wordt onderschat, ook door ervaren mensen. Jaarlijks vallen hierdoor nog slachtoffers. Slechts 1 ademteug kan al voldoende zijn om bedwelmd te raken of zelfs de dood te veroorzaken.
Bekijk de pakkende getuigenis op een Iers melkveebedrijf waar het bijna misliep:


Hoe handelen bij een ongeval met mestgassen?
❌ Ga nooit de mestopslag in: ga een persoon in nood nooit zelf achterna.
Enkel personen die voorzien zijn van onafhankelijke ademvoorziening (perslucht) mogen de ruimte betreden!

✅ Verwittig de hulpdiensten (bel 112).
✅ Schakel bij het mixen de mixer onmiddellijk uit.
✅ Ventileer maximaal en open alle mogelijke openingen.
✅ Zorg indien mogelijk voor de toevoer van zoveel mogelijk verse lucht via een overdrukventilator of compressor.

Bekijk alle voorzorgsmaatregelen om zo veilig mogelijk mest te mixen 

Lees meer

Exoskelet in de melkstand

Melken is een fysiek zware job. Veel melkveehouders hebben schouderproblemen door de repetitieve handelingen in de melkstand.

Er bestaan verschillende ergonomische hulpmiddelen die het werk verlichten. Naast enkele eenvoudige maatregelen en aanpassingen in de werkmethode, kan het exoskelet een hulp zijn.

Tijdens de demonamiddag 'exoskelet in de melkstand’ kregen de melkveehouders de kans om 'aan den lijve' te ondervinden waar een schouder-exoskelet ondersteuning kan bieden tijdens het melken.

“Ongelofelijk hoeveel ondersteuning dit biedt. Mag ik het meenemen naar huis om vanavond mee te melken?”, getuigt een deelnemer.

Zelf eens een exoskelet uittesten? Of wens je meer informatie?

Dit project is een samenwerking tussen Inagro, Prevent Agri en IDEWE.

 

Lees meer