Nieuws - Tuinaanleg en -onderhoud

Webinar: Arbeidsveiligheid in de tuinaanleg - koele minnaar of levenslange romance?

Arbeidsongevallen, beroepsziekten, controles,... termen die bij velen de haren doen rijzen, maar daarom niet minder aandacht verdienen, integendeel! Tijdens dit webinar werpen verschillende instanties een blik op arbeidsveiligheid en -gezondheid in de tuinaanleg. Met niet enkel evoluties en vaststellingen, maar ook doelgerichte oplossingen.

De link om in te schrijven op het webinar volgt snel!

Programma

  • 13h00: Welkom en inleiding - Bart Rassaerts (voorzitter Prebes Vlaams-Brabant)
  • 13h10: Beroepsziekten, arbeidsongevallen, verzwaarde risico's, preventie... in de tuinaanleg - Joeri Luts en Jocelyne Landries (Federaal agentschap voor beroepsrisico's)
  • 14h00: Controle en opvolging op het terrein van veiligheids- en gezondheidsaspecten - Christian Halsberghe (FOD WASO-Toezicht Welzijn op het werk)
  • 15h00: Ondersteuning en begeleiding naar een veiliger land- en tuinbouw en toelichting OiRA - Prevent Agri
  • 15h10: Sectorvisie - Jan Vancayzeele (AVBS)
  • 15h20: Evaluatie en Slot - Bart Rassaerts (voorzitter Prebes Vlaams-Brabant)
Lees meer

Hoe verwijder ik een asbestdak op een veilige manier?

✅Verwijder enkel golfplaten die in goede staat zijn
✅Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (FFP3-masker, wegwerpoverall, handschoenen en afspoelbare schoenen)
✅Dek de onderliggende vloer of materialen af met een folie
✅Demonteer het asbestdak met de hand, zonder gebruik te maken van mechanische werktuigen
✅Vermijd stof door het asbest te bevochtigen of te fixeren
✅Breek het asbest niet of gooi het niet naar beneden
✅Verpak het asbest volgens de voorschriften
✅Doe de persoonlijke beschermingsmiddelen uit (het masker als laatste) en verwijder deze samen met het verpakte asbest
Lees meer

Hoe kan ik de negatieve gezondheidseffecten van uitlaatgassen van dieselmotoren verminderen?

✅Vervang oudere machines door milieuvriendelijkere varianten of machines op accu
✅Vermijd zo veel mogelijk dat dieselmotoren stationair draaien
✅Werk steeds met een afgesloten (tractor)cabine
✅Verlucht voldoende in afgesloten ruimtes zoals serres en loodsen
✅Onderhoud de machine regelmatig
✅Gebruik kwalitatieve brandstof
✅Rij economisch en plaats rijplaten indien mogelijk. Rijden op een onverharde weg verhoogt immers het brandstofverbruik en dus ook de dieselmotoremissie
✅Beperk de aanwezigheid van werknemers op plaatsen met veel dieselmotoremissie
Lees meer

Wat zijn de verplichtingen van de externe dienst op jouw bedrijf?

Je bent aangesloten bij een externe dienst en betaalt de forfaitaire bijdrage. Maar welke diensten zitten er in het basispakket en wat zijn de verplichtingen van de externe dienst?

Ieder bedrijf dat aangesloten is bij een externe dienst en een forfaitaire bijdrage levert, heeft recht op een basisdienstverlening die wettelijk vastgelegd is. Voor bedrijven van groep C of D is de externe dienst  bijgevolg wettelijk verplicht om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 2 maanden na aansluiting algemene informatie te verstrekken aan de werkgever die betrekking heeft op:

  • De specifieke gevaren die verbonden zijn aan de sector en/ of aan de activiteiten van de onderneming op basis van de beschikbare info
  • De aan het bedrijf verbonden goede praktijken en preventiemaatregelen, evenals praktische hulpmiddelen en tools die de werkgever kunnen helpen bij het ontwikkelen van een doeltreffend preventiebeleid
  • Info over prestaties basispakket, over beleidsadvies en hoe te raadplegen (elektronisch)
  • De werking van de elektronische inventaris

Deze info maakt deel uit van het beleidsadvies (= basisinfo)

Verder moet de externe dienst binnen 12 maanden (tariefgroep 1 en 2) of binnen 6 maanden (tariefgroep 3, 4 en 5) na aansluiten een verkennend bezoek op het bedrijf uitvoeren. Niet alleen het verkennend bezoek behoort tot de basisverplichting van de externe dienst, maar ook de periodieke opvolgingsbezoeken begeleid van een gemotiveerd beleidsadvies, concreet en op maat van de onderneming, behoren hiertoe. De minimumfrequentie van de periodieke bedrijfsbezoeken bedraagt 36 maanden (tariefgroep 1 en 2) of 24 maanden (tariefgroep 3,4 en 5).

Indien de externe dienst deze wettelijke verplichting niet nakomt, kan de werkgever de externe dienst schriftelijk in gebreke stellen. Indien de dienst in gebreke blijft om zijn prestaties alsnog uit te voeren, is de werkgever de forfaitaire minimumbijdrage niet verschuldigd. Zie ook http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=41980 “Wat zit er in het basispakket voor werkgevers van groep D of C?”

Lees meer

Blootstelling kwartsstof

Sinds 31 januari 2020 geldt een verstrengde regelgeving rond blootstelling aan kristallijn siliciumdioxide, beter gekend als kwartsstof. Deze stof komt vrij tijdens het slijpen, schuren, boren en zagen in steenachtige bouwmaterialen. De overheid benoemt deze stof nu expliciet als een kankerverwekkend agens.

Bepaalde beschermingsmaatregelen zijn altijd verplicht wanneer kwartsstof vrijkomt bij de bewerking van materialen, en dat sinds 17 januari van dit jaar. De nadruk ligt hier op het woord "altijd". Vroeger moest de werkgever maatregelen treffen op basis van een risicoanalyse.

Dit houdt in dat de toestellen voor de bewerking van deze materialen uitgerust moeten zijn met stofafzuiging of met een systeem dat het stof doet neerslaan met water. Als dat niet kan, dan moeten de blootgestelde werknemers een masker dragen met de hoogste beschermingsgraad, dus een FFP3-wegwerpmasker of een masker uitgerust met een P3-stoffilter.

Belangrijk: het gaat hier om alle blootgestelde werknemers, niet alleen de personen die de machines bedienen maar iedereen die zich in dezelfde ruimte of in de omgeving bevindt.

Lees meer

Vermoeidheid leidt tot verminderde alertheid

Dat september een drukke (oogst)maand is, moeten we jullie allicht niet vertellen. Wat je misschien niet weet is dat het ook in deze drukke tijden belangrijk is om regelmatig te pauzeren en voldoende nachtrust in te calculeren.

Vermoeidheid leidt namelijk tot aandachtsverlies en verminderde alertheid, waardoor fouten of ongevallen sneller kunnen voorkomen.
 
✅Bouw voldoende nachtrust in
✅Vraag extra hulp tijdens drukke periodes
✅Pauzeer regelmatig en wissel (eentonige) taken af
 
Lees meer

Gids 'Welzijn op het werk' - helder en handig

Heb jij ook geen idee hoe je moet beginnen aan het Welzijnsbeleid op je bedrijf? Bekijk dan zeker de heldere gids 'Welzijn op het werk'. In deze gids krijg je de basisprincipes van de verplichte wetgeving rond Welzijn op het Werk mee. Geen ellenlange wetteksten, maar 17 handige en concrete fiches helpen je stap voor stap op weg om aan het Welzijnsbeleid op jouw bedrijf te beginnen. Het gaat ondermeer over aspecten die vaak gecontroleerd worden tijdens een inspectie.

Bekijk de gids 'Welzijn op het werk' met de 17 handige fiches

Lees meer

Batterijen vormen steeds een brandgevaar, vooral tijdens het opladen. Daarom is het belangrijk om batterijen veilig op te laden:

✅ Laad batterijen enkel op in goed geventileerde ruimtes.
✅ Rook niet en werk niet met een open vlam in de nabijheid van opladende baterijen.
✅ Bewaar een perimeter van 1 meter tussen opladende batterijen en andere brandbare materialen.
✅ Lees vooraf de gebruiksaanwijzing.
✅ Laad overdag op binnen het bereik van een rookmelder en versper geen vluchtweg.
✅ Controleer de oplaadkabel en batterijen op mogelijke beschadigingen.
Lees meer

Geactualiseerde gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

De generieke gids (versie november 2021): veilig aan het werk tijdens de coronacrisis is beschikbaar. Deze gids bevat concrete en haalbare preventiemaatregelen om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Checklists per sector

Door de coronacrisis moet je extra voorzichtig zijn bij de tewerkstelling van (buitenlandse) personeel. In het belang van je bedrijf, alsook van de sector, is het belangrijk en noodzakelijk om de komende periode een aantal bijkomende preventieve maatregelen en initiatieven te nemen. Het is cruciaal om alles in het werk te stellen opdat de werknemers in veilige omstandigheden in ons land kunnen werken en verblijven. Met het oog op de coronapandemie geven wij jullie graag een aantal aandachtspunten mee.

In het paritair comité van de tuinbouw werd een CAO goedgekeurd die drie checklists bevat. Deze checklists zullen ook gebruikt worden bij controle door Toezicht Welzijn op het Werk.

Fiche tuinbouw

Fiche landbouw

Fiche tuinaanleg

Fiche seizoenarbeid

Fiche huisvesting

 

Affiches

De richtlijnen vermeld in het filmpje zijn eveneens opgemaakt in affichevorm: wees voorbereid en verspreid deze op strategische plaatsen op het bedrijf. De affiches bestaan in zes verschillende talen.

Hoe organiseren we ons tijdens het werk?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Hoe houden we veilig pauze?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Waar moet je op letten in de huisvesting?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Hoe verplaats je je naar het veld?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Waar moet je op letten bij het sorteren?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Hoe fruit dunnen op een veilige manier?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

Lees meer