Nieuws


Asbestinventaris jaarlijks actualiseren

Op elk bedrijf moet een asbestinventaris aanwezig zijn, ook als er geen asbest aanwezig is. Deze asbestinventaris bevat een algemeen overzicht van asbest of asbesthoudende materialen die aanwezig zijn in alle delen van de gebouwen, machines, installaties, beschermingsmiddelen en andere uitrustingen op de arbeidsplaatsen.

Dit is al even een wettelijke verplichting. Wat nieuw is, is dat deze asbestinventaris sinds 9 maart 2023 eveneens jaarlijks geactualiseerd dient te worden.

Download hier de voorbeeld asbestinventaris die je vrij kan gebruiken van Prevent Agri.

 

Andere nieuwsberichten

Nieuw KB Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen

Het nieuwe KB Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen (TMB) dat recent gepubliceerd werd, is ook van toepassing voor onze tuinaannemers en hun werknemers, maar alleen indien er gewerkt wordt op werven met meerdere aannemers (die ook niet-parken en tuinen kunnen zijn). Voorbeelden hiervan zijn werkzaamheden aan tuinen, terwijl men nog aan het (af-)bouwen is. Ook samenwerken met een grondwerker tijdens grote projecten valt onder TMB.

 1. Een eerste eis die gesteld wordt, is het hebben van een basisveiligheidsopleiding. Hierdoor kan men aantonen dat men kennis heeft van veilig samenwerken. Wie in het verleden regelmatig werkzaamheden uitvoerde binnen het kader van TMB, wordt geacht voldoende kennis hieromtrent te hebben. Ook alle bedrijven die een veiligheidsopleiding (vb VCA) volgden, worden vrijgesteld.
 2. De tweede eis heeft betrekking op de communicatie. Vanuit de hoofdaannemer wordt er verwacht dat deze de richtlijnen met betrekking tot duidelijke communicatie bespreekt met alle onderaannemers. 
Wil je hierover meer weten?
Op donderdag 25 mei organiseert FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een webinar 'Nieuwigheden in de wetgeving over tijdelijke en mobiele bouwplaatsen'.

 
 
Lees meer

Brand op landbouwbedrijf door laswerken

Er verscheen onlangs een persartikel over een brand die ontstaan was tijdens het lassen op een landbouwbedrijf:

De combinatie van werken met gereedschap dat vonken of gensters kan produceren en de aanwezigheid van brandbare materialen (opslag van hout, stro, hooi, plastiek, …) zorgt voor een niet te onderschatten risico op brand op een landbouwbedrijf.

De combinatie van werken met gereedschap dat vonken of gensters kan produceren en de aanwezigheid van brandbare materialen (opslag van hout, stro, hooi, plastiek, …) zorgt voor een niet te onderschatten risico op brand op een landbouwbedrijf. De gegenereerde vonken kunnen in de mestput belanden en de daar aanwezige gassen kunnen tot een explosie of brand leiden.
Om dit te voorkomen, neem je voor het starten van de werkzaamheden, best enkele preventiemaatregelen:

 • Voer de werkzaamheden bij voorkeur uit in de open lucht. Indien dit niet mogelijk is, gebruik dan een brandwerende doek als afscherming en ventileer de ruimte maximaal.
 • Laat gereedschap en materiaal (zoals ijzer) afkoelen.
 • Verwijder brandbare materialen zoals karton, hooi en stro uit de omgeving.
 • Hou brandblusmiddelen bij de hand.
 • Laat de werkplaats niet ongecontroleerd achter na het werk maar blijf nog een tijd aanwezig om smeulend vuur tijdig op te merken.
 • Kuis gemorste olievlekken onmiddellijk op.
 • Voer geen werkzaamheden uit in de buurt van een mestput of dek de mestput af.
 • Zorg voor voldoende orde en netheid.
 • Gebruik metalen vuilnisbakken met een automatisch sluitend deksel, zodat een beginnende brand niet kan uitbreiden door zuurstofgebrek.

Wil je meer weten hoe je je bedrijf brandveilig maakt?
Bekijk de nieuwsbrief 'Hoe voorkom ik brand op mijn landbouwbedrijf?'


Lees meer

Veilig werken met ladders

Valpartijen tijdens werkzaamheden vanop ladders komen helaas nog te vaak voor in de groene sectoren. Daarom geven we enkele tips om veiliger te werken met ladders:

✅De stelregel is dat een ladder niet gebruikt mag worden als er gewerkt kan worden vanop een veiliger arbeidsmiddel. Het gebruik ervan moet dus zoveel mogelijk beperkt worden!

✅Gebruik ladders ENKEL voor korte werkzaamheden die geen enkele fysische kracht vereisen (bijvoorbeeld nazicht) of om je naar hoger gelegen oppervlakken te begeven.

✅ Gebruik een hoogtewerker of rolstelling voor langdurige werken in de hoogte of voor werken waarvoor fysieke kracht vereist is.

✅Voorzie ladderhaken of ladders die vastgemaakt zijn, zodat wegglijden niet mogelijk is.

✅Zorg dat de ladder bovenaan minstens 1 meter uitsteekt en sta nooit op de 3 laatste sporten van de ladder.

✅Draag (licht) materiaal/gereedschap in een gordel of tas en hou altijd drie contactpunten op de ladder: dus twee handen en één voet op de ladder, of twee voeten en één hand.

✅Klim altijd met je gezicht naar de ladder toe en je zwaartepunt recht boven de trede.

✅Verplaats de ladder op tijd, zodat je nooit verder dan een meter hoeft te reiken.

✅Breng andere werknemers in de buurt op de hoogte van de aanwezigheid van een ladder, zodat de ladder niet per ongeluk aangereden of aangestoten kan worden.

✅Positioneer ladders enkel op een stabiele ondergrond, gebruik een laddermat voor extra stabiliteit.

✅ Verwijder onmiddellijk defecte ladders.

✅Geef elke ladder een unieke identificatie, controleer jaarlijks alle ladders op je bedrijf en stel een opvolgplan op.

--> Download hier het voorbeelddocument 'inventarislijst ladders' en start vandaag nog met een veiliger bedrijf!

Lees meer

Bekijk hier de filmpjes die de gevaren van mest- en kuilgassen en luchtwassers met zich meebrengen

In de landbouwsector gebeuren heel wat ongevallen, soms met zware gevolgen. Machines zijn niet altijd de oorzaak. Mestgassen, kuilgassen of het zwavelzuur gebruikt bij chemische luchtwassers zijn de ‘stille’ gevaren op een landbouwbedrijf. Om landbouwers en studenten uit landbouwscholen hierop attent te maken, ontwikkelde Inagro in samenwerking met Prevent Agri, Provincie West-Vlaanderen, Boerenbond, Hogeschool VIVES en de West-Vlaamse brandweerzones een educatieve driedelige videoreeks:

Lees meer

Opleiding verplicht voor professionele PU-gebruikers - vanaf 24/08/2023

Nieuwsbrief Prevent Agri – februari 2023

Diiso...wat?

Diisocyanaten zijn een noodzakelijk bestanddeel om de eigenschappen van Polyurethaan (PU)-lijmen, -kitten en -schuimen te maken. PU-producten hebben een ruime toepassing en zijn terug te vinden in schuimen, verven, inkten, kleefstoffen, deklagen, afdichtingsmiddelen en ga zo maar door. Het is belangrijk om contact met diisocyanaten zoveel mogelijk te vermijden, aangezien er na enige tijd hevige allergische reacties en ademhalingsproblemen kunnen optreden.

Hoe kom ik te weten of ik werk met diisocyanaten?

De aanwezigheid ervan staat steeds vermeld op het etiket van het product. Sinds 24 februari 2022 moet eveneens vermeld staan dat werken met dergelijke producten een opleiding vereist.

Verplichte opleiding

In de opleiding krijg je acties over het onder controle houden van de blootstelling aan diisocyanaten via de huid en de luchtwegen op de werkplek. Volg de online opleiding (30 minuten) en ontvang na een korte test een persoonlijk certificaat. De meeste leveranciers geven een kortingscode aan hun afnemers, waardoor de opleiding gratis kan gevolgd worden.Het PU-trainingsplatform is in alle EU-talen beschikbaar.

Lees meer

Folder: hoe voorkom ik brand op mijn landbouwbedrijf - met handige tips over brandpreventie

De gouverneur van West-Vlaanderen lanceerde samen met Prevent Agri en de Hulpverleningszone Fluvia de campagne en folder "hoe voorkom ik brand op mijn landbouwbedrijf" met handige tips over brandpreventie.

Je bedrijf brandveilig maken hoeft namelijk zeker geen dure investering te zijn.

Wij geven je alvast een eerste tip die geen geld kost: nodig je lokale brandweer eens uit op je landbouwbedrijf.

Zij kunnen je tips over brandveiligheid geven en op deze manier leren ze ook onmiddellijk het bedrijf kennen, waardoor er op het moment van een interventie geen kostbare tijd verloren gaat. Ook bij nieuwbouw of verbouwingen kan de brandweer je helpen om brandveilig te (ver)bouwen. 

Bekijk de folder: hoe voorkom ik brand op mijn bedrijf?

Wil je meer weten over het voorkomen van brand op jouw bedrijf en aan welke wettelijke verplichtingen je moet voldoen? Lees dan zeker onze nieuwsbrieven:

Lees meer