Nieuws


Hoe ziet het perfecte FYTOLOKAAL of FYTOKAST eruit?

1️⃣  Bewaar ALLE fytoproducten IN het lokaal (ook halfvolle rugsproeiers)
2️⃣  Zorg dat het fytolokaal/kast steeds afgesloten en voldoende geventileerd is
3️⃣  Bewaar PBM's BUITEN het fytolokaal
4️⃣  Plaats het correcte pictogram met de gegevens van de fytolicentiehouders op de deur
5️⃣  Voorzie opvangbakken, stromend water en zand of zagemeel om gemorste vloeistoffen op te vangen

Bron afbeelding: Comité régional PHYTO – asbl CORDER

Andere nieuwsberichten

Antigifcentrum deelt resultaten van oproepen rond gewasbeschermingsmiddelen

Het Antigifcentrum volgt de telefonische oproepen op die verband houden met blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. De bevindingen van de oproepen ontvangen in de periode 2019-2022 worden samengevat in een rapport.

Uit dit rapport blijkt dat huidcontact en inhalatie de belangrijkste blootstellingswegen zijn bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers, en in mindere mate contact met mond of ogen.

De voornaamste oorzaken zijn:

 • contact met spuitnevels (vaak door een windvlaag)
 • technische problemen (bijvoorbeeld problemen met aanvoerleidingen, lekken)
 • manipulatie van de verpakking (laten vallen, blootstelling bij de bereiding of bij het vullen van de spuittank)
 • ook contact met gecontamineerde handschoenen/kledij/schoeisel, contact bij reparaties aan het toestel en transportongelukken worden af en toe gemeld.

De oorzaken van deze contacten zijn vaak te zoeken bij het ontbreken van de aangewezen veiligheidsmaatregelen, zoals het dragen van handschoenen, maskers, oogbescherming, enzovoort. Ook wordt er soms onvoorzichtig tewerk gegaan bij het uitvoeren van herstellingen of wordt onvoldoende rekening gehouden met de weersomstandigheden: windvlagen kunnen bijvoorbeeld poeder of spuitnevels verspreiden.

Bekijk het volledige rapport (oproepen 2019 - 2022)

Lees hier de tips van Fytoweb om de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen te vermijden.

 

Lees meer

Risico's van GSM-gebruik en het niet-dragen van veiligheidsgordels in landbouwvoertuigen

Jaarlijks gebeuren er heel wat ongevallen met soms zeer ernstige gevolgen op het eigen bedrijf. We zouden daardoor de ongevallen die gebeuren op de openbare weg bijna uit het oog verliezen. Nochtans komen ook deze veelvuldig voor. Aangezien rijsnelheden hier heel wat hoger liggen dan tijdens de veld- of bedrijfswerkzaamheden, én er bovendien heel wat andere actoren spelen, is het van het allergrootste belang om met enkele aandachtspunten rekening te houden. Twee van deze aandachtspunten zijn het GSM-gebruik achter het stuur en het niet dragen van veiligheidsgordels. Het lijkt misschien onschuldig om even snel een telefoontje te beantwoorden tijdens het rijden, maar de realiteit is dat dit kan leiden tot ernstige ongelukken met zelfs dodelijke afloop.

Lees het volledig artikel verschenen in Hectares hier.

Lees meer

Beperk de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen

Het onoordeelkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Als we kijken naar de statistieken (Eurostat) komt naar voor dat België op de derde plaats staat qua hoeveelheid actieve stof per hectare. Steeds meer recente wetenschappelijke studies leggen een verband tussen het gebruik van pesticiden en bepaalde vormen van kanker en de ziekte van Parkinson. 
 
Terwijl dit in Frankrijk al een hot thema is,  wordt er in België nog maar weinig over gesproken.  Om dit te doorbreken heeft #Investigation (een programma van RTBF in samenwerking met Mission Wallonne des Secteurs Verts) een enquête gehouden op Waalse boerderijen om na te gaan of de landbouwers zich bewust zijn van de risico's, hoe ze zich beschermen en vooral of die bescherming doeltreffend is. De resultaten zijn opzienbarend. 
 
Bekijk de volledige video met getuigenissen (deze video is Frans gesproken, maar door op instellingen te klikken, kan u de ondertiteling aanzetten en instellen naar het Nederlands).

Bekijk de naar het Nederlands vertaalde versie van de brochure "Beperk de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen"

Lees meer

Blijf alert achter het stuur: vermijd extreme vermoeidheid

Met de aanhoudende regen van de afgelopen maanden, hebben de werkzaamheden op het veld flink wat vertraging opgelopen. Hierdoor moeten op zeer korte termijn nog veel werkzaamheden op de percelen gebeuren.

Ook nu nog zijn de landbouwers en loonwerkers zeer afhankelijk van de weersomstandigheden en de toestand van de percelen om verder te kunnen werken.

Dit alles zorgt ervoor dat land- en tuinbouwers onder extra tijdsdruk staan, waardoor er zeer lange dagen worden gemaakt en voldoende nachtrust en pauzes niet altijd mogelijk zijn. Maar hier knelt net het schoentje: een vermoeid persoon is minder alert en heeft een vertraagd reactievermogen, waardoor fouten of ongevallen sneller kunnen voorkomen.

Quote landbouwer: “Ik was aan het rijden op een perceel en ineens was ik 10 meter verder gereden en wist ik zelfs even niet meer op welk perceel ik aan het rijden was.”

“Vermoedelijk was ik even in slaap gesukkeld.”

Hoe ga ik zo veilig mogelijk tewerk?

 • Plan je werkdag: stel een schema op dat tijd maakt voor korte pauzes met voldoende nachtrust ingebouwd. Zorg eveneens voor wat marge in deze planning om onverwachte gebeurtenissen of vertragingen op te vangen.
 • Pauzeer regelmatig en wissel (eentonige) taken af.
 • Luister naar je lichaam: als je merkt dat je oververmoeid of gestrest bent, pauzeer dan even.
 • Delegeer waar mogelijk en vraag extra hulp tijdens drukke periodes: vertrouw op familieleden of extra medewerkers om taken te verdelen, zodat de werkdruk niet alleen op jouw schouders rust.
 • Creëer een rustgevende omgeving: zorg ervoor dat je een rustige plek hebt om te ontspannen en goed te slapen na een lange werkdag.
 • Drink geen alcohol.
 • Draag je gordel en gebruik geen GSM achter het stuur: bel enkel handsfree en zorg dat je omgevingsgeluiden, in het belang van de verkeersveiligheid, nog kan waarnemen indien je naar muziek luistert.
 • Zorg voor voldoende verlichting tijdens nachtwerk.
 • Pas je rijsnelheid aan aan de omstandigheden van het perceel en blijf ver genoeg van beken en diepe putten.
 • Installeer de gratis app 112: de hulpdiensten kunnen je dankzij deze app makkelijker lokaliseren en zo kostbare tijd winnen. Heb je gebeld en reageer je nadien niet meer, dan kunnen de hulpdiensten je GSM laten rinkelen.

Niet alleen de chauffeur moet in topconditie zijn, ook de landbouwvoertuigen moeten regelmatig gecontroleerd worden. Tijdens deze drukke perioden draaien deze voertuigen immers aanzienlijk meer werkuren, waardoor onderhoud eveneens regelmatiger moet gebeuren.

Controleer voor je vertrek volgende zaken:

 • Is de correcte signalisatie en verlichting aanwezig?
 • Zijn de ruiten en spiegels proper?
 • Is de brandblusser aanwezig en is deze nog niet vervallen?
 • Wat is de conditie van het te bewerken perceel?

Controleer bij het verlaten van het perceel zeker ook nog even of er geen modderresten achtergebleven zijn op de openbare weg.  Signaleer het gevaar door middel van borden indien er toch modder of gewasresten op de weg belanden en draag reflecterende kledij tijdens het schoonmaken van het wegdek.

Bekijk de getuigenis van loonwerker Béné Brusselle die gewond raakte nadat hij in slaap viel achter het stuur.

Lees meer

Hoe voorkom je een tekenbeet?

Van maart tot oktober komen de teken weer in actie. Wees dus extra aandachtig tijdens werkzaamheden in het groen en neem enkele eenvoudige maatregelen om de kans op een tekenbeet te verkleinen:

☑️draag gesloten schoenen en kledij die je armen en benen bedekken

☑️stop je broekspijpen in je kousen

☑️draag lichtgekleurde kleding (dan zie je een teek beter)

☑️gebruik een insectenwerend middel op je onbedekte huid

❗️Opgelet: deze maatregelen bieden geen 100% garantie: controleer je lichaam steeds na werkzaamheden op het veld op tekenbeten. Een teek ziet eruit als een klein zwart stipje en zoekt vaak een warm plekje, zoals de liesstreek, knieholte of achter de oren. Laat daarom anderen je helpen of gebruik een spiegel zodat je heel je lichaam kan controleren.

Meer info

Lees meer

Gebruik van het exoskelet in de melkstand uitgetest - reportage PlattelandsTV

Melkveehouders die melken op de klassieke wijze zijn tot 4 uur per dag bezig met fysiek zeer belastend werk. Repetitieve handelingen en ver reiken met de armen zorgen ervoor dat de schouders heel wat te verduren krijgen.

Via melkveehouders die zochten naar werkbare oplossingen, kreeg Inagro het idee om samen met Prevent Agri en IDEWE een project op te starten met als doel het melken ergonomisch minder belastend te maken.

Eerst en vooral dient gekeken te worden hoe de melkstal zelf zo ergonomisch mogelijk kan ingericht worden. Voorbeelden hiervan zijn een beweegbare putvloer of automatisch dippen, maar ook economisch minder ingrijpende maatregelen kunnen al een groot verschil maken.

Zaken die elke melkveehouder zelf kan bekijken en aanpassen:

 • Optimale hoogte: dip- en schuimbeker, papier, bedieningen,...
 • Gewicht melkstel
 • Vlotheid koeien in de melkstand
 • Omgevingsfactoren: verlichting, koude, tocht, gladheid vloer

Naast aanpassingen aan de melkstal kan een exoskelet letterlijk ondersteuning bieden aan de melker en de werklast verminderen. Dit vraagt echter eveneens een investering en niet iedereen vindt werken met een exoskelet aangenaam. Dankzij dit demoproject krijgen melkveehouders de kans om een exoskelet enkele weken uit te testen tijdens het melken.

Melkveehoudster Griet Cornelis testte verschillende shouder-exoskeletten uit en demonstreerde graag de werking van het exoskelet voor PlattelandsTV.

Bekijk hieronder de volledige reportage:

Zelf eens een exoskelet uittesten? Of wens je meer informatie?

Lees meer

Ondersteuning voor land- en tuinbouwers bij asbestverwijdering

Op veel landbouwbedrijven wordt nog steeds heel wat asbest aangetroffen. Daarom is het belangrijk en bovendien wettelijk verplicht om een asbestinventaris op te stellen, zelfs indien er geen asbest aanwezig is.

Wat houdt dit in?
In deze inventaris moeten alle asbesthoudende zaken per lokaal geïnventariseerd worden met vermelding van:
1️⃣  de soort asbest
2️⃣  de aard van het gebruik
3️⃣ of het om gebonden/niet-gebonden asbest gaat
4️⃣  de hoeveelheid
5️⃣  de toestand van het materiaal
 
Eens de aanwezigheid van asbest bevestigd is, is het belangrijk om deze asbesthoudende materialen zo snel mogelijk te verwijderen.
 
Is dit niet mogelijk?
Markeer deze zaken dan dmv een pictogram en maak duidelijk aan de medewerkers op je bedrijf dat op deze materialen in geen geval invasieve werkzaamheden (zoals afspuiten met de hogedrukreiniger, schroeven of slijpen) mogen uitgevoerd worden.
 
Voor het verwijderen van asbest op agrarische bedrijven kan je beroep doen op de diensten van OVAM. Zij staan in voor de financiering van de meerkost voor de verwijdering van een asbest dak ten opzichte van een asbestvrij dak.
 
Lees meer

Resultaten veiligheidsenquête 2023 zijn bekend

Lees meer

Webinar “Brandpreventie op een landbouwbedrijf”

Webinar: “Brandpreventie op landbouwbedrijven” met Mieke Sevenans (Prevent Agri) en Geert Blancke (brandweerofficier)

Op 12/12/2023 was er een vorming "Brandpreventie op landbouwbedrijven". Deze wordt nu integraal uitgezonden als webinar.

Tijdens deze avond ligt de focus op de maatregelen die je zelf kan nemen om het risico op een brand op je bedrijf zo klein mogelijk te houden.

Als eerste komt Mieke Sevenans van Prevent Agri aan het woord. Als preventieadviseur komt ze op heel wat bedrijven om een veiligheidsaudit uit te voeren.

Daarna is het de beurt aan Geert Blancke. Met een rijke ervaring als officier bij de brandweerzone "Vlaamse Ardennen," is Geert een vooraanstaande autoriteit op het gebied van brandveiligheid.

Verder is hij geworteld is in de landbouwsector. Hij groeide op in deze sector en gaf ook les in het land- en tuinbouwonderwijs. Hierdoor heeft hij niet alleen theoretische kennis, maar ook praktische inzichten in de uitdagingen van de land- en tuinbouw.

Herbekijk hier de volledige opname van het webinar

Tijdens het webinar kwamen enkele folders en documenten aan bod:

 

 

Lees meer