Nieuws


Coronavirus: Gezondheidsrichtlijnen voor bedrijven

Hierbij nog enkele gezondheidsaanbevelingen om uzelf en de potentiële werknemers op uw werkplek te beschermen. We zullen onze informatie updaten in het licht van de ontwikkelingen. Naast deze richtlijnen kunnen wij steeds ondersteuning op afstand bieden.

            1. Barrières
            2. Organisatie van het werk
            3. Organisatie van de ruimten

1/ Barrières

De ziekte wordt overgedragen via druppels (onzichtbare geprojecteerde partikels tijdens niezen of hoesten). Nauw contact met een zieke persoon is daarom noodzakelijk om de ziekte over te brengen: gedeelde woonruimtes, direct contact (minder dan 1,5 meter tijdens een hoestbui, niezen of discussie bij afwezigheid van beschermende maatregelen. Een van de andere voorkeursvectoren van virusoverdracht is contact met ongewassen handen via hand/gezichtcontact.  Dit is de reden waarom barrières en maatregelen van sociale distantiëring essentieel zijn om te beschermen tegen ziekten.

Deze preventieve acties moeten strikt opgevolgd worden op de werkplek. Enkele tips, afhankelijk van de situatie:

 • Één persoon tegelijk om de handen te wassen in de gootsteen
 • Regelmatig handen wassen, voor en na verschillende handelingen, tussen elke klant, verandering van apparatuur of gereedschap ...
 • Voor mensen die werkzaam zijn op de velden:, drinkwater in jerrycans voorzien, flesjes vloeibare       zeep en rollen papieren handdoeken. Indien mogelijk moet er hydroalcoholische gel / oplossing         voorzien worden.
 • Voorzie vuilniszakken om de wegwerp papieren handdoeken en zakdoeken in te verzamelen. Gesloten vuilniszakken worden aangeboden via het traditionele afvalverwijderingssysteem.
 • Bij voorkeur gebruik maken van kranen en zeepdispensers met elleboog-, knie- of voetbediening... om contact met handen te vermijden

2/ Werkorganisatie

Het geven van instructies

 Vermijd de overdracht van media tussen individuen (potloden, papieren, documenten, enz.).

Gebruik de communicatiemiddelen (telefoon, SMS...) ter vervanging van face-to-face gesprekken.

Gebruik de communicatiemiddelen (telefoon, SMS...) om voorraden /materialen op te halen, wat betekent dat je vooraf moet anticiperen en de leverancier moet bellen zodat hij de bestelling voorbereidt, zodat die klaar is om te worden geladen zonder nauw contact.

Verwijder face-to-face vergaderingen door te focussen op communicatie op afstand.

Stroom van mensen

Beperk de aanwezigheid van verschillende personen in 1 ruimte (bvb bureau), door gebruik te maken van openlucht-wachtrijen. Laat sowieso maximaal 1 persoon toe per keer in beperkte ruimtes met slechts 1 toegang. 

Werkzaamheden op locatie

Beperk het gezamenlijk vervoer (vrachtwagen, bestelwagen, enz.) om naar de site te komen en bevorder het individuele gebruik van de voertuigen.

Vermijd dat werknemers samen aankomen op de bedrijfssite: werknemers vertrekken bij voorkeur rechtstreeks van thuis naar de werf of arbeidsplaats en keren na het werk direct naar hun huis terug.

Indien een andere bestuurder het voertuig moet besturen, reinig dan het stuur, de bedieningselementen en de handgrepen

Organiseer de tewerkstelling in gespreide schema's om contact en kruiscontrole tussen mensen te voorkomen.

Respecteer de afstand tussen mensen.

Werksituatie en werkorganisatie

Focus op individuele en geïsoleerde activiteit. Geef de middelen om te communiceren via de telefoon of een ander communicatiemiddel van de geïsoleerde werknemer (werken op verschillende percelen, meerdere rijen uit elkaar ...).

Wanneer er voor de werkzaamheden meerdere personen nodig zijn, zorg er dan voor dat de samenstelling van de groepen niet steeds wijzigt.

Geef de voorkeur aan werk naast elkaar in plaats van face-to-face met steeds een zekere afstand tussen mensen (bijvoorbeeld, indien mogelijk ten minste 2 meter).

Beperk ploegenwisselingen gedurende de dag (reinig werkoppervlakken telkens aan het einde van de werkdag).

Schoonmaakmiddelen, gereedschappen en lokalen

Besteed extra aandacht aan de reinigingsprocedures. Vergeet ook de gevoelige oppervlakken en ruimtes (deurgrepen, toetsenbord, muis, kantoren...), sanitaire voorzieningen, drankdispensers, waterfontein... niet.

Gereedschap en gedeelde apparatuur moeten regelmatig worden gereinigd, zoweltijdens als aan het einde van de werkdag.

Een ruimte (werkplek, kleedkamer, kantine, toilet, enz.) waar overdag een besmet persoon blijkt te hebben vertoefd, moet worden gereinigd en ontsmet.

Verkopen aan consumenten

 • De basisrichtlijnen voor de gezondheid die moeten worden gevolgd zijn:
 • De klant raakt de producten niet aan, de service wordt geleverd door een werknemer/operator uitgerust met handschoenen.
 • De producten worden gedeponeerd op de toonbank door de verkoper. Vervolgens kan de klant deze nemen, zodanig de minimale veilige afstand gegarandeerd kan worden.
 • Geef de voorkeur aan "contactloos" betalen. Vermijd in elk geval baar geld.
 • Verander handschoenen regelmatig en was je handen zodra handschoenen zijn verwijderd.

Op de werf

Verminder het aantal mensen op dezelfde site of, zorg ervoor dat de afstand tussen de werknemers in acht wordt genomen indien gelijktijdige aanwezigheid essentieel is.

Beperk de aanwezigheid in besturingscabines tot één persoon. De cabine moet aan het begin en einde van de dienst worden gereinigd.

Wijs één voertuig/machine per persoon toe of anders, als het voertuig van bestuurder dient te veranderen, moet men het stuurwiel reinigen alsook bedieningsorganen, handgrepen, enz.

Voorzie voldoende drinkwater en vloeibare zeep, rollen papieren handdoeken voor diegenen die werkzaam zijn op de velden. Bijkomend kan er ook hydroalcoholische gel/ oplossing voorzien worden.. Denk ook na over een afvalbeleid op het veld. Zorg voor vuilzakken waarin onder andere de papieren handdoeken verzameld kunnen worden.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Het dragen van werkhandschoenen om snijwonden, vlekken, etc. te voorkomen is belangrijk voor latere handen wassen.

Was je handen elke keer dat je een PBM verwijdert: handschoenen, bril, , helm, etc.

Waarschuwing: Besmette handschoenen die in aanraking komen met het gezicht kunnen leiden tot infectie. Geef de voorkeur aan frequent handen wassen boven permanent gebruik van hetzelfde paar handschoenen. 

3/ De organisatie van ruimten

De kleedkamers

Kleedkamers zijn een belangrijke potentiële locatie voor verontreiniging/ besmetting, gezien de beperkte volumes.  Als werknemers niet kunnen voldoen aan de aanbevolen afstandsmaatregelen tijdens het aan- en uitkleden, moet de toegang gelimiteerd te worden (niet meer dan één persoon tegelijk in de kleedkamer).

Het is ook noodzakelijk om het nodige materiaal ter beschikking te stellen om de handen te kunnen wassen voor en na het binnengaan van de kleedkamer.

De kleedkamer moet regelmatig worden geventileerd.

Deurgrepen en schakelaars moeten minstens 3 keer per dag worden gereinigd.

Het onderhoud van werkkleding valt in Corona-tijd onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf. Professionele kleding mag niet naar huis worden gebracht, ook niet wanneer dit voordien geregeld was door een uitgevoerde risicoanalyse.

Pauze en kantine

Samen maaltijden nemen, wordt niet aanbevolen. Werknemers eten bij voorkeur thuis.. Als ze dat willen, kunnen ze eten in hun voertuig (slechts 1 persoon in het voertuig).

 Gemeenschappelijke lunches zijn alleen mogelijk als bepaalde maatregelen strikt van kracht zijn:

 • Een kantine van voldoende grootte.
 • Afstandsmaatregelen gegarandeerd kunnen worden
 • Water/ zeep handen aanwezig is
 • Het gebruik van hydroalcoholische gel
 • Organiseer een beurtrol in de kantine met intervallen, zodat de afstand tussen 2 mensen steeds 2 meter is
 • Het wassen van de hand bij de ingang en de uitgang mogelijk is.
 • Desinfecteer gemeenschappelijke oppervlakken, tafels en stoelen na elke gast
 • Vermijd clustering rond koffiemachines
 • Desinfecteer de machines (magnetron, koffiezetapparaat) na elk gebruik
 • Desinfecteer minstens 3 keer per dag deurgrepen, schakelaars, etc
 • De gerechten: Indien mogelijk brengt iedereen zijn eigen gerechten mee
 • Afwassen met warm water en zeep

Rokerslokaal

 •  Verbod van het verzamelen van meer dan twee mensen in de rookruimte.
 • ·Verbod op het gebruik van hydro-alcoholische gel in de rookruimte (brandbaar).
 • ·Deel geen sigaretten of e-sigaretten

Anderstaligen

Op deze pagina vind je posters, infofiches en audio van de officiële corona-informatie in de landstalen van België. Ook is het merendeel van deze informatie vertaald naar verschillende vreemde talen. De beschikbare informatie is geordend per taal. Een overzicht van de verschillende talen vind je in de tabel.

Ook via de website van de Vlaamse Overheid kan U de nodige info vinden.

Voor verdere vragen en info kan U ons steeds contacteren via de website www.preventagri.vlaanderen of e-mail inf@preventagri.vlaanderen

Andere nieuwsberichten

Ben jij de geknipte persoon om onze groep lesgevers versterken?

Lees meer

Ondersteuning voor land- en tuinbouwers bij asbestverwijdering

Op veel landbouwbedrijven wordt nog steeds heel wat asbest aangetroffen. Daarom is het belangrijk en bovendien wettelijk verplicht om een asbestinventaris op te stellen, zelfs indien er geen asbest aanwezig is.

Wat houdt dit in?
In deze inventaris moeten alle asbesthoudende zaken per lokaal geïnventariseerd worden met vermelding van:
1️⃣  de soort asbest
2️⃣  de aard van het gebruik
3️⃣ of het om gebonden/niet-gebonden asbest gaat
4️⃣  de hoeveelheid
5️⃣  de toestand van het materiaal
 
Eens de aanwezigheid van asbest bevestigd is, is het belangrijk om deze asbesthoudende materialen zo snel mogelijk te verwijderen.
 
Is dit niet mogelijk?
Markeer deze zaken dan dmv een pictogram en maak duidelijk aan de medewerkers op je bedrijf dat op deze materialen in geen geval invasieve werkzaamheden (zoals afspuiten met de hogedrukreiniger, schroeven of slijpen) mogen uitgevoerd worden.
 
Voor het verwijderen van asbest op agrarische bedrijven kan je beroep doen op de diensten van OVAM. Zij staan in voor de financiering van de meerkost voor de verwijdering van een asbest dak ten opzichte van een asbestvrij dak.
 
Lees meer

Resultaten veiligheidsenquête 2023 zijn bekend

Lees meer

Fytolicentie Ps

Sommige gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik, waaronder deze met CO2 (kooldioxide) als werkzame stof, mogen alleen gebruikt worden door personen met een fytolicentie Ps (‘Specifiek professioneel gebruik’).

 Vanwege de specifieke risico's die deze middelen met zich meebrengen.

Deze voorwaarde wordt ook steeds vermeld in de toelatingsakte van de betrokken middelen. Opgelet: Een fytolicentie Ps is beperkt tot één of meerdere werkzame stoffen, die worden gespecificeerd opde licentie. Alleen het gebruik van middelen met deze specifieke werkzame stof is toegestaan.

Wens je meer info over de fytolicentie Ps? Bekijk dan de website van Fytoweb

Lees meer

Webinar “Brandpreventie op een landbouwbedrijf”

Webinar: “Brandpreventie op landbouwbedrijven” met Mieke Sevenans (Prevent Agri) en Geert Blancke (brandweerofficier)

Op 12/12/2023 was er een vorming "Brandpreventie op landbouwbedrijven". Deze wordt nu integraal uitgezonden als webinar.

Tijdens deze avond ligt de focus op de maatregelen die je zelf kan nemen om het risico op een brand op je bedrijf zo klein mogelijk te houden.

Als eerste komt Mieke Sevenans van Prevent Agri aan het woord. Als preventieadviseur komt ze op heel wat bedrijven om een veiligheidsaudit uit te voeren.

Daarna is het de beurt aan Geert Blancke. Met een rijke ervaring als officier bij de brandweerzone "Vlaamse Ardennen," is Geert een vooraanstaande autoriteit op het gebied van brandveiligheid.

Verder is hij geworteld is in de landbouwsector. Hij groeide op in deze sector en gaf ook les in het land- en tuinbouwonderwijs. Hierdoor heeft hij niet alleen theoretische kennis, maar ook praktische inzichten in de uitdagingen van de land- en tuinbouw.

Herbekijk hier de volledige opname van het webinar

Tijdens het webinar kwamen enkele folders en documenten aan bod:

 

 

Lees meer

Infoavond brandpreventie op landbouwbedrijven - persbericht

Lees meer

Nieuwsbrief ' Werken met de kettingzaag - enkele veiligheidstips'

Op welke zaken moet ik letten als ik werk met de kettingzaag?
Een goeie vraag, waarop je het antwoord kan nalezen in onderstaande nieuwsbrief:Lees meer

Modder en regen zorgen voor gladde wegen

Het regenweer in combinatie met het landwerk kan zorgen voor een glad wegdek, waardoor andere weggebruikers kunnen slippen.

✔ Signaleer daarom het gevaar met de speciaal hiervoor ontworpen verkeersborden indien er toch modder of gewasresten op de weg belanden.

✔ Reinig de openbare weg zo snel mogelijk na de werkzaamheden.

✔ Denk aan je eigen veiligheid en draag reflecterende kledij tijdens het schoonmaken van het wegdek.

Hou als weggebruiker eveneens rekening met de situatie en pas je rijstijl aan en geef de landbouwer de tijd om de modder op te ruimen. Het is namelijk niet steeds mogelijk om alle modder en gewasresten op te ruimen zolang er nog op en af het veld gereden wordt.

Merk je zelf een gevaarlijke situatie op door modder op de weg en staat er geen verkeersbord om dit gevaar aan te geven? Meld dit dan via het telefoonnummer 1700 of www.meldpuntwegen.be

De campagne 'modder op de weg' werd in het leven geroepen door de gouverneur van West-Vlaanderen.Lees meer

Gevaar van mestgassen vaak onderschat

Het gevaar van mestgassen wordt onderschat, ook door ervaren mensen. Jaarlijks vallen hierdoor nog slachtoffers. Slechts 1 ademteug kan al voldoende zijn om bedwelmd te raken of zelfs de dood te veroorzaken.
Bekijk de pakkende getuigenis op een Iers melkveebedrijf waar het bijna misliep:


Hoe handelen bij een ongeval met mestgassen?
❌ Ga nooit de mestopslag in: ga een persoon in nood nooit zelf achterna.
Enkel personen die voorzien zijn van onafhankelijke ademvoorziening (perslucht) mogen de ruimte betreden!

✅ Verwittig de hulpdiensten (bel 112).
✅ Schakel bij het mixen de mixer onmiddellijk uit.
✅ Ventileer maximaal en open alle mogelijke openingen.
✅ Zorg indien mogelijk voor de toevoer van zoveel mogelijk verse lucht via een overdrukventilator of compressor.

Bekijk alle voorzorgsmaatregelen om zo veilig mogelijk mest te mixen 

Lees meer

Exoskelet in de melkstand

Melken is een fysiek zware job. Veel melkveehouders hebben schouderproblemen door de repetitieve handelingen in de melkstand.

Er bestaan verschillende ergonomische hulpmiddelen die het werk verlichten. Naast enkele eenvoudige maatregelen en aanpassingen in de werkmethode, kan het exoskelet een hulp zijn.

Tijdens de demonamiddag 'exoskelet in de melkstand’ kregen de melkveehouders de kans om 'aan den lijve' te ondervinden waar een schouder-exoskelet ondersteuning kan bieden tijdens het melken.

“Ongelofelijk hoeveel ondersteuning dit biedt. Mag ik het meenemen naar huis om vanavond mee te melken?”, getuigt een deelnemer.

Zelf eens een exoskelet uittesten? Of wens je meer informatie?

Dit project is een samenwerking tussen Inagro, Prevent Agri en IDEWE.

 

Lees meer