Nieuws


Coronavirus: Gezondheidsrichtlijnen voor bedrijven

Hierbij nog enkele gezondheidsaanbevelingen om uzelf en de potentiële werknemers op uw werkplek te beschermen. We zullen onze informatie updaten in het licht van de ontwikkelingen. Naast deze richtlijnen kunnen wij steeds ondersteuning op afstand bieden.

            1. Barrières
            2. Organisatie van het werk
            3. Organisatie van de ruimten

1/ Barrières

De ziekte wordt overgedragen via druppels (onzichtbare geprojecteerde partikels tijdens niezen of hoesten). Nauw contact met een zieke persoon is daarom noodzakelijk om de ziekte over te brengen: gedeelde woonruimtes, direct contact (minder dan 1,5 meter tijdens een hoestbui, niezen of discussie bij afwezigheid van beschermende maatregelen. Een van de andere voorkeursvectoren van virusoverdracht is contact met ongewassen handen via hand/gezichtcontact.  Dit is de reden waarom barrières en maatregelen van sociale distantiëring essentieel zijn om te beschermen tegen ziekten.

Deze preventieve acties moeten strikt opgevolgd worden op de werkplek. Enkele tips, afhankelijk van de situatie:

 • Één persoon tegelijk om de handen te wassen in de gootsteen
 • Regelmatig handen wassen, voor en na verschillende handelingen, tussen elke klant, verandering van apparatuur of gereedschap ...
 • Voor mensen die werkzaam zijn op de velden:, drinkwater in jerrycans voorzien, flesjes vloeibare       zeep en rollen papieren handdoeken. Indien mogelijk moet er hydroalcoholische gel / oplossing         voorzien worden.
 • Voorzie vuilniszakken om de wegwerp papieren handdoeken en zakdoeken in te verzamelen. Gesloten vuilniszakken worden aangeboden via het traditionele afvalverwijderingssysteem.
 • Bij voorkeur gebruik maken van kranen en zeepdispensers met elleboog-, knie- of voetbediening... om contact met handen te vermijden

2/ Werkorganisatie

Het geven van instructies

 Vermijd de overdracht van media tussen individuen (potloden, papieren, documenten, enz.).

Gebruik de communicatiemiddelen (telefoon, SMS...) ter vervanging van face-to-face gesprekken.

Gebruik de communicatiemiddelen (telefoon, SMS...) om voorraden /materialen op te halen, wat betekent dat je vooraf moet anticiperen en de leverancier moet bellen zodat hij de bestelling voorbereidt, zodat die klaar is om te worden geladen zonder nauw contact.

Verwijder face-to-face vergaderingen door te focussen op communicatie op afstand.

Stroom van mensen

Beperk de aanwezigheid van verschillende personen in 1 ruimte (bvb bureau), door gebruik te maken van openlucht-wachtrijen. Laat sowieso maximaal 1 persoon toe per keer in beperkte ruimtes met slechts 1 toegang. 

Werkzaamheden op locatie

Beperk het gezamenlijk vervoer (vrachtwagen, bestelwagen, enz.) om naar de site te komen en bevorder het individuele gebruik van de voertuigen.

Vermijd dat werknemers samen aankomen op de bedrijfssite: werknemers vertrekken bij voorkeur rechtstreeks van thuis naar de werf of arbeidsplaats en keren na het werk direct naar hun huis terug.

Indien een andere bestuurder het voertuig moet besturen, reinig dan het stuur, de bedieningselementen en de handgrepen

Organiseer de tewerkstelling in gespreide schema's om contact en kruiscontrole tussen mensen te voorkomen.

Respecteer de afstand tussen mensen.

Werksituatie en werkorganisatie

Focus op individuele en geïsoleerde activiteit. Geef de middelen om te communiceren via de telefoon of een ander communicatiemiddel van de geïsoleerde werknemer (werken op verschillende percelen, meerdere rijen uit elkaar ...).

Wanneer er voor de werkzaamheden meerdere personen nodig zijn, zorg er dan voor dat de samenstelling van de groepen niet steeds wijzigt.

Geef de voorkeur aan werk naast elkaar in plaats van face-to-face met steeds een zekere afstand tussen mensen (bijvoorbeeld, indien mogelijk ten minste 2 meter).

Beperk ploegenwisselingen gedurende de dag (reinig werkoppervlakken telkens aan het einde van de werkdag).

Schoonmaakmiddelen, gereedschappen en lokalen

Besteed extra aandacht aan de reinigingsprocedures. Vergeet ook de gevoelige oppervlakken en ruimtes (deurgrepen, toetsenbord, muis, kantoren...), sanitaire voorzieningen, drankdispensers, waterfontein... niet.

Gereedschap en gedeelde apparatuur moeten regelmatig worden gereinigd, zoweltijdens als aan het einde van de werkdag.

Een ruimte (werkplek, kleedkamer, kantine, toilet, enz.) waar overdag een besmet persoon blijkt te hebben vertoefd, moet worden gereinigd en ontsmet.

Verkopen aan consumenten

 • De basisrichtlijnen voor de gezondheid die moeten worden gevolgd zijn:
 • De klant raakt de producten niet aan, de service wordt geleverd door een werknemer/operator uitgerust met handschoenen.
 • De producten worden gedeponeerd op de toonbank door de verkoper. Vervolgens kan de klant deze nemen, zodanig de minimale veilige afstand gegarandeerd kan worden.
 • Geef de voorkeur aan "contactloos" betalen. Vermijd in elk geval baar geld.
 • Verander handschoenen regelmatig en was je handen zodra handschoenen zijn verwijderd.

Op de werf

Verminder het aantal mensen op dezelfde site of, zorg ervoor dat de afstand tussen de werknemers in acht wordt genomen indien gelijktijdige aanwezigheid essentieel is.

Beperk de aanwezigheid in besturingscabines tot één persoon. De cabine moet aan het begin en einde van de dienst worden gereinigd.

Wijs één voertuig/machine per persoon toe of anders, als het voertuig van bestuurder dient te veranderen, moet men het stuurwiel reinigen alsook bedieningsorganen, handgrepen, enz.

Voorzie voldoende drinkwater en vloeibare zeep, rollen papieren handdoeken voor diegenen die werkzaam zijn op de velden. Bijkomend kan er ook hydroalcoholische gel/ oplossing voorzien worden.. Denk ook na over een afvalbeleid op het veld. Zorg voor vuilzakken waarin onder andere de papieren handdoeken verzameld kunnen worden.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Het dragen van werkhandschoenen om snijwonden, vlekken, etc. te voorkomen is belangrijk voor latere handen wassen.

Was je handen elke keer dat je een PBM verwijdert: handschoenen, bril, , helm, etc.

Waarschuwing: Besmette handschoenen die in aanraking komen met het gezicht kunnen leiden tot infectie. Geef de voorkeur aan frequent handen wassen boven permanent gebruik van hetzelfde paar handschoenen. 

3/ De organisatie van ruimten

De kleedkamers

Kleedkamers zijn een belangrijke potentiële locatie voor verontreiniging/ besmetting, gezien de beperkte volumes.  Als werknemers niet kunnen voldoen aan de aanbevolen afstandsmaatregelen tijdens het aan- en uitkleden, moet de toegang gelimiteerd te worden (niet meer dan één persoon tegelijk in de kleedkamer).

Het is ook noodzakelijk om het nodige materiaal ter beschikking te stellen om de handen te kunnen wassen voor en na het binnengaan van de kleedkamer.

De kleedkamer moet regelmatig worden geventileerd.

Deurgrepen en schakelaars moeten minstens 3 keer per dag worden gereinigd.

Het onderhoud van werkkleding valt in Corona-tijd onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf. Professionele kleding mag niet naar huis worden gebracht, ook niet wanneer dit voordien geregeld was door een uitgevoerde risicoanalyse.

Pauze en kantine

Samen maaltijden nemen, wordt niet aanbevolen. Werknemers eten bij voorkeur thuis.. Als ze dat willen, kunnen ze eten in hun voertuig (slechts 1 persoon in het voertuig).

 Gemeenschappelijke lunches zijn alleen mogelijk als bepaalde maatregelen strikt van kracht zijn:

 • Een kantine van voldoende grootte.
 • Afstandsmaatregelen gegarandeerd kunnen worden
 • Water/ zeep handen aanwezig is
 • Het gebruik van hydroalcoholische gel
 • Organiseer een beurtrol in de kantine met intervallen, zodat de afstand tussen 2 mensen steeds 2 meter is
 • Het wassen van de hand bij de ingang en de uitgang mogelijk is.
 • Desinfecteer gemeenschappelijke oppervlakken, tafels en stoelen na elke gast
 • Vermijd clustering rond koffiemachines
 • Desinfecteer de machines (magnetron, koffiezetapparaat) na elk gebruik
 • Desinfecteer minstens 3 keer per dag deurgrepen, schakelaars, etc
 • De gerechten: Indien mogelijk brengt iedereen zijn eigen gerechten mee
 • Afwassen met warm water en zeep

Rokerslokaal

 •  Verbod van het verzamelen van meer dan twee mensen in de rookruimte.
 • ·Verbod op het gebruik van hydro-alcoholische gel in de rookruimte (brandbaar).
 • ·Deel geen sigaretten of e-sigaretten

Anderstaligen

Op deze pagina vind je posters, infofiches en audio van de officiële corona-informatie in de landstalen van België. Ook is het merendeel van deze informatie vertaald naar verschillende vreemde talen. De beschikbare informatie is geordend per taal. Een overzicht van de verschillende talen vind je in de tabel.

Ook via de website van de Vlaamse Overheid kan U de nodige info vinden.

Voor verdere vragen en info kan U ons steeds contacteren via de website www.preventagri.vlaanderen of e-mail inf@preventagri.vlaanderen

Andere nieuwsberichten

Contractor days - 14 & 15 december

Sinds kort kunnen loonwerkers (PC 132) ook veiligheidsaudits aanvragen bij ons! Kom zeker eens langs (hal 2) en bekijk wat wij voor jou kunnen betekenen.

Wat? Een tweedaagse vakbeurs, georganiseerd door en voor de loonwerkers.

Wanneer? 14 en 15 december

Waar? Brussels Kart Expo

https://www.contractordays.be/ 

Lees meer

Folder: hoe voorkom ik brand op mijn landbouwbedrijf - met handige tips over brandpreventie

De gouverneur van West-Vlaanderen lanceerde samen met Prevent Agri en de Hulpverleningszone Fluvia de campagne en folder "hoe voorkom ik brand op mijn landbouwbedrijf" met handige tips over brandpreventie.

Je bedrijf brandveilig maken hoeft namelijk zeker geen dure investering te zijn.

Wij geven je alvast een eerste tip die geen geld kost: nodig je lokale brandweer eens uit op je landbouwbedrijf.

Zij kunnen je tips over brandveiligheid geven en op deze manier leren ze ook onmiddellijk het bedrijf kennen, waardoor er op het moment van een interventie geen kostbare tijd verloren gaat. Ook bij nieuwbouw of verbouwingen kan de brandweer je helpen om brandveilig te (ver)bouwen. 

Bekijk de folder: hoe voorkom ik brand op mijn bedrijf?

Wil je meer weten over het voorkomen van brand op jouw bedrijf en aan welke wettelijke verplichtingen je moet voldoen? Lees dan zeker onze nieuwsbrieven:

Lees meer

Verkeersveiligheid

De dagen worden korter en het is dus sneller donker. In combinatie met de laaghangende zon kan dit voor een verminderde zichtbaarheid zorgen. Voor zowel de bestuurder van landbouwvoertuigen als de andere weggebruikers zijn er enkele aandachtspunten:

Hou er rekening mee dat een landbouwvoertuig trager rijdt en niet snel wendbaar is.
Zorg dat je verlichting en signalisatie proper is en werkt.
Pas je snelheid aan aan de situatie (regen, druk verkeer, dorpskernen,...).
Gebruik geen multimedia achter het stuur.
Veranker steeds goed de lasten: deze mogen de maximale afmetingen niet overschrijden of de zichtbaarheid beperken.
Klap de beweegbare delen in, zodat de transportbreedte minimaal is.
Wees hoffelijke naar je medeweggebruikers toe.

De broers Lampaert geven je nog enkele nuttige tips mee in onderstaand filmpje:

Lees meer

OIRA-tool Sierteelt gelanceerd

Via OiRA Sierteelt kunnen werkgevers en hun medewerkers samen de risico’s voor veiligheid en gezondheid in hun bedrijf in kaart brengen, en een actieplan maken. 

Een tool voor en door de sector en volledig aangepast aan diens uitdagingen. Zoals rugletsels, een slechte doorbloeding van de onderste ledematen, vergiftiging door fytoproducten, het gevaar op verplettering door een machine of schadelijke zonnebrand.

Bekijk de infofiche en start vandaag nog met je eigen risicoanalyse.

 

Preventieve aandacht voor veiligheid en gezondheid is essentieel in een duurzaam bedrijfsproces. Inzetten op risicoanalyse en -beperking en een goed, up-to-date plan van aanpak hebben is wettelijk verplicht. Daarnaast zijn er tal van belangrijke voordelen voor de onderneming:

 1. Betere bescherming van de medewerkers en de ondernemer tegen ongevallen en beroepsziekten: op korte en op lange termijn.
 2. Financieel gezondere onderneming: minder afwezigheden zorgen voor meer productiviteit, het beter respecteren van deadlines en lagere verzekeringspremies.
 3. Meer collegialiteit: door medewerkers positief en constructief te betrekken bij de risicoanalyse en de acties die hieruit volgen, groeit de sterke reputatie van de werkgever en het bedrijf.
 4. Sterk verzekeringsdossier bij een mogelijk ongeval: extra kosten zoals boetes of schadeclaims worden vermeden.
 5. Steeds voorbereid op een mogelijk inspectie-bezoek door Toezicht op het Welzijn op het Werk.
 6. Betere samenwerking met de externe preventieadviseur.
 
Lees meer

Is werken op een melkveebedrijf iets voor jou?

Werken in de natuur, tussen de koeien en elke dag bijleren. Een job met veel vrijheid en verantwoordelijkheid.  Klinkt dit als een job op jouw lijf geschreven? Heel wat melkveehouders hebben nood aan extra helpende handen, bekijk dus snel alle vacatures.

Het Frans-Belgische Interreg-project Cowforme maakte een promofilmpje met getuigenissen van enthousiaste arbeidskrachten om de werkgelegenheid in de melkveehouderij stimuleren.

Bekijk het promofilmpje 'Werken op een melkveebedrijf, iets voor jou?'

Lees meer