Nieuws


Persoonlijke beschermingsmiddelen versus werkkledij

De term werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen worden vaak onterecht door elkaar gebruikt. Hoewel ze elkaar zeker aanvullen, is hun doel én functie toch anders: werkkledij is in de eerste plaats bedoeld om de drager te beschermen tegen vuil en stof tijdens het uitvoeren van diens werk. Het kan ook worden gebruikt om een beroep te karakteriseren of bedrijven gebruiken soms een uniform (al dan niet met bedrijfslogo) om zich te identificeren.

Een persoonlijk beschermingsmiddel of PBM daarentegen biedt bescherming tegen een specifieke risico voor de veiligheid en/of gezondheid van de werknemer. PBM’s zijn onder andere helmen, veiligheidsbrillen, veiligheidsschoenen, mondmaskers of ademhalingsbescherming, gehoorbescherming, handschoenen, enz.

Bij de keuze van beschermende kledij houdt men best rekening met het vermogen om te beschermen tegen de potentiële risico's, maar ook comfort, functionaliteit (verstelmogelijkheden, zakken, sluitingen, enz.) en esthetiek zijn belangrijke eigenschappen.

Beschermende kledij moet voldoen aan de EN 340-norm om te worden geclassificeerd als dusdanig. Naast EN340 zijn er nog andere normen die elk een specifieke beschermende eigenschap hebben zoals hittebestendigheid of mechanische weerstand.

De juiste PBM's voor de te beschermen lichaamsdelen:

VeiligheidsschoenenIn de groene sectoren is het dragen van veiligheidsschoenen of -laarzen essentieel, omwille van het werken met zwaar rollend materieel, dieren… in vaak gladde omstandigheden. Meestal worden veiligheidsschoenen van het type S3 gebruikt. Ze zijn voorzien van een antislipzool, een antiperforatie middenzool en een beschermend omhulsel (van metaal of composiet) aan de voorzijde van de voet.

Bij thermisch onkruid bestrijden is het raadzaam om, naast de S3-markering, schoenen te dragen die bestand zijn tegen hitte (markering: HRO).

Gehoorbescherming: vanaf 85 dB(A) worden de oren geleidelijk aan beschadigd. Zonder gehoorbescherming kan het geluid van een draaiende motor reeds in een paar seconden permanente gehoorschade veroorzaken. Het reduceren van lawaai vermindert tevens het vermoeidheidsgevoel.

Volgens de wetgeving moet gehoorbescherming beschikbaar zijn voor werknemers vanaf 80 dB(A) en is het dragen ervan verplicht vanaf 85 dB(A). Gehoorbescherming kan opgedeeld worden in 3 klassen, afhankelijk van de geluidsdemping:

       o Klasse 1: 27 tot 30dB(A)

       o Klasse 2: 30dB(A)

        o Klasse 3: 33dB(A)

Om redenen van comfort en onderhoudsgemak opteert men in de groene sectoren vaak voor oorkappen , maar eveneens oordopjes en otoplastieken kunnen  aangewezen zijn.

Onderstaande tabel toont de gemiddelde maximale blootstellingsduur zonder gehoorbescherming (deze cijfers variëren naargelang het model en de staat van onderhoud van de gemanipuleerde machine). Bij een langere blootstelling zal er permanente gehoorschade optreden. 

Voorbeeld

Geluidsniveau dB(A)

Maximale blootstelling zonder gehoorbescherming

Zitmaaier

100

15 minuten

Heggenschaar

106

3 minuten en 45 seconden

Bosmaaier

113

56 seconden

Houthakselaar

116

28 seconden

Kettingzaag

118

7 seconden

 

 

Het geluidsniveau staat eveneens vermeld op de machine zelf.

Vizier: om te werken met machines waarbij een risico bestaat op wegvliegende deeltjes zoals bij de bosmaaierGezichtsbescherming is essentieel om de projectie van deze deeltjes in het gezicht te beperken en bijgevolg de ogen te beschermen. Een vizier wordt meestal in combinatie met een helm en gehoorbescherming gebruikt. Het vizier wordt dan rechtstreeks aan de hoofdband van de gehoorbescherming bevestigd.

Veiligheidsbril: er zijn verschillende soorten brillen:

 • doorzichtige bril om de ogen van de bediener te beschermen tegen het spatten van vloeistoffen (bvb. bereiding van sproeimengsel)
 • getinte glazen om de ogen te beschermen tegen fel licht en hitte, zoals bij lassen, lasbranden, enz. Vaak wordt dit type lens gecombineerd met een geharde lens om de gebruiker te beschermen tegen metaalsplinters.

 Ademhalingsmaskers: bestaan in verschillende types:

 • Maskers die met behulp van filtermateriaal de omgevingslucht filteren om de inademing van stof, gas of dampen te voorkomen.
 • Maskers zonder filter die voorzien worden van verse ademlucht door middel van ademlucht  in flessen, aangedreven door een compressor… Dit type masker zorgt voor de aanvoer van verse lucht en wordt gebruikt indien de concentratie of combinatie van gevaarlijke gassen niet geweten is. Maar vooral omdat het zuurstofgehalte door de aanwezigheid van de gevaarlijke gassen ernstig verminderd kan zijn. Dergelijke maskers moeten bijvoorbeeld gebruikt worden bij interventies in mestkelders of graansilo’s.

Bij alle maskers is een goede afdichting tussen het gezicht van de gebruiker en het masker belangrijk voor de goede werking. Bij een slechte pasvorm, kan er langs de openingen ongefilterde lucht binnenstromen, de zogenaamde leklucht. Voor personen met een baard kunnen luchtkappen een oplossing bieden.

De maskers komen in verschillende vormen:

Wegwerp halfgelaatsmasker

Halfgelaatsmasker met herbruikbare filters

Filters gemarkeerd met de letter "P" en een witte kleurcode bieden bescherming tegen stof.

       o P1: bescherming tegen irriterend stof (80% van de deeltjes)

       o P2: bescherming tegen schadelijk stof (94% van de deeltjes)

       o P3: bescherming tegen giftig stof (99,9% van de deeltjes)

Maskers met patronen bieden verschillende soorten bescherming dankzij een combinatie van filters met gekleurde banden naargelang het gas dat zij filteren, dit heet een combinatiefilter. De indicatieband kan bruin zijn voor organische ontsmettingsmiddelen (bv. op basis van formaldehyde en glutamaat), gewasbeschermingsmiddelen en oplosmiddelen. De groene band geeft een doeltreffend masker tegen ammoniak aan.

Afhankelijk van de klasse, is het filtermateriaal in staat, meer of minder schadelijke gassen vast te houden, zodat de drager deze niet kan inademen:

        o Klasse 1: lage capaciteit

        o Klasse 2: gemiddelde capaciteit

        o Klasse 3: hoge capaciteit

Manchetten: zij beperken snijwonden aan de onderarmen dankzij de geïntegreerde snijbescherming. De manchetten moeten worden gedragen bij het gebruik van de kettingzaag.

Handschoenen: afhankelijk van het materiaal van de handschoenen bieden deze bescherming tegen verschillende invloeden:

 • Handschoenen van leer of nitrilschuim: om trillingen bvb overgebracht door de machine te verminderen (bv. witte vingersyndroom). Deze beperken ook huidirritaties (bvb. door contact met bepaalde planten). Ze bieden tevens een goede grip en zijn doeltreffend tegen enigszins scherpe materialen.
 • De snijwerende kettingzaaghandschoenen zijn voorzien van dezelfde vezels als de snijwerende broek. Voor rechtshandigen is de linkerhandschoen voorzien van snijvaste vezels, terwijl de rechterhandschoen veel minder wordt blootgesteld aan het risico op snijwonden en bijgevolg niet dezelfde bescherming nodig is. Bij de aankoop van handschoenen is het dus belangrijk om aan te geven of je links- of rechtshandig bent.
 • Nitril handschoenen zijn geschikt voor het hanteren van fytoproducten en chemische producten (ontsmettingsmiddelen) en vermijden direct contact met de huid. De soepelheid van de handschoenen zorgt voor een goede beweeglijkheid.Opgelet: latex handschoenen mogen niet gebruikt worden bij het hanteren van fytoproducten, deze bieden onvoldoende bescherming

Handschoenen met norm EN 374 bieden voldoende bescherming voor het hanteren van gewasbeschermingsmiddelen.

Er zijn ook handschoenen die bestand zijn tegen koude, hitte, elektriciteit, enz.

Beenbescherming tijdens het kettingzagen: wanneer u een kettingzaag gebruikt, is het van essentieel belang om een broek te dragen die bestand is tegen impact van de kettingzaag. De meeste verwondingen door kettingzagen zijn verwondingen aan de benen (+/- 42% van alle ongevallen).

 

Het pictogram met norm EN 381 geeft aan dat de broek bescherming biedt tegen verwondingen door kettingzagen.

Er bestaan 3 types bescherming (A, B, C): vooraan, vooraan + aan de binnenzijde en volledig (zie onderstaande illustratie).

De norm EN381 bestaat uit 4 klassen en is opgesplitst aan de hand van de snelheid van de ketting:

       o Klasse 0: 16 m/s

       o Klasse 1: 20 m/s

       o Klasse 2: 24 m/s

       o Klasse 3: 28 m/s

Het is belangrijk dat de keuze van de broek in overeenstemming is met het vermogen van de gebruikte kettingzaag.

Beenbescherming tijdens het gebruik van machines die mogelijks voorwerpen projecteren (bosmaaiers, heggenscharen, roterende borstels, enz.): deze bieden bescherming tegen beknelling, snijwonden alsook tegen de impact van wegslingerende voorwerpen tegen de benen. Ook tijdens het werken met de bosmaaier is het aangeraden om werkkledij met lange mouwen en lange broek te dragen.

Bescherming tijdens werkzaamheden langs de weg: tijdens dergelijke werkzaamheden is het van essentieel belang om zichtbaar te zijn voor naderende weggebruikers. De broek heeft twee 50 mm brede reflecterende stroken. Hoge zichtbaarheidskledij wordt aangeduid met de norm EN ISO 20471 en wordt opgedeeld in 2 klassen:

 • Klasse 1 betekent dat de zichtbaarheidskleding kan worden gebruikt in situaties met een laag risico op botsingen of ongevallen. Zij zijn niet geschikt voor werkzaamheden langs de openbare weg. Zij kunnen echter wel worden gebruikt voor een betere zichtbaarheid binnen het bedrijf. De maximumsnelheid van het verkeer is beperkt tot 30 km/uur.
 • Klasse 2 betekent dat de kleding een goede zichtbaarheid biedt voor openbare werken, in het donker werken en geschikt zijn voor werkzaamheden langs de openbare weg (maximumsnelheid van het verkeer 50 km/uur).

Klasse 1

Klasse 2

De overall: tijdens de manipulatie van fytoproducten moet het hele lichaam bedekt zijn om contact tussen de huid en de spuitnevel te vermijden. Type 5-6 wegwerpoveralls (foto 1) zijn comfortabel om te dragen bij milde temperaturen. Zij zijn echter gevoelig voor scheuren en de waterdichtheid is beperkt.

Voor gebruik op plaatsen waar de toediener intensief aan gewasbeschermingsmiddelen wordt blootgesteld, zijn waterdichte, wasbare en herbruikbare overalls, identiek aan weerbestendige pakken, een betere oplossing (foto 2).

Foto 1: Type 5-6 wegwerpoverall

Foto 2: Waterdichte & herbruikbare overall

Enkele adviezen voor het onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen:

Evenals arbeidsmiddelen moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden onderhouden (reinigen, uit de zon bewaren, enz.) om de beschermende functies ervan zoveel mogelijk te behouden. Hou je daarom steeds nauwgezet aan de onderhouds- en reinigingsinstructies van de fabrikant.

 • Bewaar het materiaal uit de buurt van de zon. Bvb. geen helmen op het dashboard van de bestelwagen.... De zonnestralen veranderen de eigenschappen van het beschermende synthetische materiaal. Een verkleurde helm moet onmiddellijk vervangen worden.
 • Reinig de PBM regelmatig met een vochtige doek en controleer op scheuren of gaten.
 • Onderhoud leren schoenen met vet om ze zacht en waterdicht te houden en te voorkomen dat ze scheuren als ze drogen.
 • Vervang gescheurde handschoenen onmiddellijk, beschadigde exemplaren bieden niet langer de nodige bescherming. Bovendien kunnen ze gemakkelijker aan bewegende delen blijven haken. Bewaar indien mogelijk een of twee paat reserve handschoenen.
 • Controleer regelmatig de staat van de snijbestendige broek. Als deze beschadigd is, verliezen de binnenvezels hun kracht en is bescherming niet langer gegarandeerd.
 • De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die voor behandelingen met pesticiden worden gebruikt, moeten worden gekozen op basis van hun weerstand tegen deze producten en kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Als er corrosie op de apparatuur verschijnt, kan hieruit worden afgeleid dat het hoog tijd is om deze te vervangen.

Helmen, schoenen, filters... hebben allen een beperkte houdbaarheidsdatum (vermeld op het product). Na deze datum kan de goede werking van het PBM niet meer gegarandeerd worden.

Andere nieuwsberichten

Nieuw KB Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen

Het nieuwe KB Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen (TMB) dat recent gepubliceerd werd, is ook van toepassing voor onze tuinaannemers en hun werknemers, maar alleen indien er gewerkt wordt op werven met meerdere aannemers (die ook niet-parken en tuinen kunnen zijn). Voorbeelden hiervan zijn werkzaamheden aan tuinen, terwijl men nog aan het (af-)bouwen is. Ook samenwerken met een grondwerker tijdens grote projecten valt onder TMB.

 1. Een eerste eis die gesteld wordt, is het hebben van een basisveiligheidsopleiding. Hierdoor kan men aantonen dat men kennis heeft van veilig samenwerken. Wie in het verleden regelmatig werkzaamheden uitvoerde binnen het kader van TMB, wordt geacht voldoende kennis hieromtrent te hebben. Ook alle bedrijven die een veiligheidsopleiding (vb VCA) volgden, worden vrijgesteld.
 2. De tweede eis heeft betrekking op de communicatie. Vanuit de hoofdaannemer wordt er verwacht dat deze de richtlijnen met betrekking tot duidelijke communicatie bespreekt met alle onderaannemers. 
Wil je hierover meer weten?
Op donderdag 25 mei organiseert FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een webinar 'Nieuwigheden in de wetgeving over tijdelijke en mobiele bouwplaatsen'.

 
 
Lees meer

Brand op landbouwbedrijf door laswerken

Er verscheen onlangs een persartikel over een brand die ontstaan was tijdens het lassen op een landbouwbedrijf:

De combinatie van werken met gereedschap dat vonken of gensters kan produceren en de aanwezigheid van brandbare materialen (opslag van hout, stro, hooi, plastiek, …) zorgt voor een niet te onderschatten risico op brand op een landbouwbedrijf.

De combinatie van werken met gereedschap dat vonken of gensters kan produceren en de aanwezigheid van brandbare materialen (opslag van hout, stro, hooi, plastiek, …) zorgt voor een niet te onderschatten risico op brand op een landbouwbedrijf. De gegenereerde vonken kunnen in de mestput belanden en de daar aanwezige gassen kunnen tot een explosie of brand leiden.
Om dit te voorkomen, neem je voor het starten van de werkzaamheden, best enkele preventiemaatregelen:

 • Voer de werkzaamheden bij voorkeur uit in de open lucht. Indien dit niet mogelijk is, gebruik dan een brandwerende doek als afscherming en ventileer de ruimte maximaal.
 • Laat gereedschap en materiaal (zoals ijzer) afkoelen.
 • Verwijder brandbare materialen zoals karton, hooi en stro uit de omgeving.
 • Hou brandblusmiddelen bij de hand.
 • Laat de werkplaats niet ongecontroleerd achter na het werk maar blijf nog een tijd aanwezig om smeulend vuur tijdig op te merken.
 • Kuis gemorste olievlekken onmiddellijk op.
 • Voer geen werkzaamheden uit in de buurt van een mestput of dek de mestput af.
 • Zorg voor voldoende orde en netheid.
 • Gebruik metalen vuilnisbakken met een automatisch sluitend deksel, zodat een beginnende brand niet kan uitbreiden door zuurstofgebrek.

Wil je meer weten hoe je je bedrijf brandveilig maakt?
Bekijk de nieuwsbrief 'Hoe voorkom ik brand op mijn landbouwbedrijf?'


Lees meer

Asbestinventaris jaarlijks actualiseren

Op elk bedrijf moet een asbestinventaris aanwezig zijn, ook als er geen asbest aanwezig is. Deze asbestinventaris bevat een algemeen overzicht van asbest of asbesthoudende materialen die aanwezig zijn in alle delen van de gebouwen, machines, installaties, beschermingsmiddelen en andere uitrustingen op de arbeidsplaatsen.

Dit is al even een wettelijke verplichting. Wat nieuw is, is dat deze asbestinventaris sinds 9 maart 2023 eveneens jaarlijks geactualiseerd dient te worden.

Download hier de voorbeeld asbestinventaris die je vrij kan gebruiken van Prevent Agri.

 

Lees meer

Veilig werken met ladders

Valpartijen tijdens werkzaamheden vanop ladders komen helaas nog te vaak voor in de groene sectoren. Daarom geven we enkele tips om veiliger te werken met ladders:

✅De stelregel is dat een ladder niet gebruikt mag worden als er gewerkt kan worden vanop een veiliger arbeidsmiddel. Het gebruik ervan moet dus zoveel mogelijk beperkt worden!

✅Gebruik ladders ENKEL voor korte werkzaamheden die geen enkele fysische kracht vereisen (bijvoorbeeld nazicht) of om je naar hoger gelegen oppervlakken te begeven.

✅ Gebruik een hoogtewerker of rolstelling voor langdurige werken in de hoogte of voor werken waarvoor fysieke kracht vereist is.

✅Voorzie ladderhaken of ladders die vastgemaakt zijn, zodat wegglijden niet mogelijk is.

✅Zorg dat de ladder bovenaan minstens 1 meter uitsteekt en sta nooit op de 3 laatste sporten van de ladder.

✅Draag (licht) materiaal/gereedschap in een gordel of tas en hou altijd drie contactpunten op de ladder: dus twee handen en één voet op de ladder, of twee voeten en één hand.

✅Klim altijd met je gezicht naar de ladder toe en je zwaartepunt recht boven de trede.

✅Verplaats de ladder op tijd, zodat je nooit verder dan een meter hoeft te reiken.

✅Breng andere werknemers in de buurt op de hoogte van de aanwezigheid van een ladder, zodat de ladder niet per ongeluk aangereden of aangestoten kan worden.

✅Positioneer ladders enkel op een stabiele ondergrond, gebruik een laddermat voor extra stabiliteit.

✅ Verwijder onmiddellijk defecte ladders.

✅Geef elke ladder een unieke identificatie, controleer jaarlijks alle ladders op je bedrijf en stel een opvolgplan op.

--> Download hier het voorbeelddocument 'inventarislijst ladders' en start vandaag nog met een veiliger bedrijf!

Lees meer

Bekijk hier de filmpjes die de gevaren van mest- en kuilgassen en luchtwassers met zich meebrengen

In de landbouwsector gebeuren heel wat ongevallen, soms met zware gevolgen. Machines zijn niet altijd de oorzaak. Mestgassen, kuilgassen of het zwavelzuur gebruikt bij chemische luchtwassers zijn de ‘stille’ gevaren op een landbouwbedrijf. Om landbouwers en studenten uit landbouwscholen hierop attent te maken, ontwikkelde Inagro in samenwerking met Prevent Agri, Provincie West-Vlaanderen, Boerenbond, Hogeschool VIVES en de West-Vlaamse brandweerzones een educatieve driedelige videoreeks:

Lees meer

Opleiding verplicht voor professionele PU-gebruikers - vanaf 24/08/2023

Nieuwsbrief Prevent Agri – februari 2023

Diiso...wat?

Diisocyanaten zijn een noodzakelijk bestanddeel om de eigenschappen van Polyurethaan (PU)-lijmen, -kitten en -schuimen te maken. PU-producten hebben een ruime toepassing en zijn terug te vinden in schuimen, verven, inkten, kleefstoffen, deklagen, afdichtingsmiddelen en ga zo maar door. Het is belangrijk om contact met diisocyanaten zoveel mogelijk te vermijden, aangezien er na enige tijd hevige allergische reacties en ademhalingsproblemen kunnen optreden.

Hoe kom ik te weten of ik werk met diisocyanaten?

De aanwezigheid ervan staat steeds vermeld op het etiket van het product. Sinds 24 februari 2022 moet eveneens vermeld staan dat werken met dergelijke producten een opleiding vereist.

Verplichte opleiding

In de opleiding krijg je acties over het onder controle houden van de blootstelling aan diisocyanaten via de huid en de luchtwegen op de werkplek. Volg de online opleiding (30 minuten) en ontvang na een korte test een persoonlijk certificaat. De meeste leveranciers geven een kortingscode aan hun afnemers, waardoor de opleiding gratis kan gevolgd worden.Het PU-trainingsplatform is in alle EU-talen beschikbaar.

Lees meer

Folder: hoe voorkom ik brand op mijn landbouwbedrijf - met handige tips over brandpreventie

De gouverneur van West-Vlaanderen lanceerde samen met Prevent Agri en de Hulpverleningszone Fluvia de campagne en folder "hoe voorkom ik brand op mijn landbouwbedrijf" met handige tips over brandpreventie.

Je bedrijf brandveilig maken hoeft namelijk zeker geen dure investering te zijn.

Wij geven je alvast een eerste tip die geen geld kost: nodig je lokale brandweer eens uit op je landbouwbedrijf.

Zij kunnen je tips over brandveiligheid geven en op deze manier leren ze ook onmiddellijk het bedrijf kennen, waardoor er op het moment van een interventie geen kostbare tijd verloren gaat. Ook bij nieuwbouw of verbouwingen kan de brandweer je helpen om brandveilig te (ver)bouwen. 

Bekijk de folder: hoe voorkom ik brand op mijn bedrijf?

Wil je meer weten over het voorkomen van brand op jouw bedrijf en aan welke wettelijke verplichtingen je moet voldoen? Lees dan zeker onze nieuwsbrieven:

Lees meer