Nieuws


Kinderen op de boerderij

Steeds vaker stellen boerderijen hun bedrijf open voor kinderen. Een initiatief dat alleen maar kan toegejuicht worden, maar ook ééntje dat risico’s met zich meebrengt. Want hoewel kinderen de boerderij als een ideale speeltuin zien, is een land- of tuinbouwbedrijf dat allerminst. De combinatie van dieren, grote landbouwmachines en giftige, brandbare of irriterende producten zorgen voor reële gevaren, die kinderen niet correct kunnen inschatten. Daarom is het belangrijk om op voorhand duidelijke afspraken te maken en gebieden waar machines en gevaarlijke producten staan fysiek af te bakenen en te vergrendelen.

De 14 geboden

De belangrijkste aandachtspunten worden hieronder kort aangehaald:

 1. Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van de aanwezigheid van kinderen op de boerderij (ook loonwerkers, onderaannemers, seizoenarbeiders...), zowel mondeling als door een bord ‘opgepast spelende kinderen’ en hier ook rekening mee houdt
 2. Pas de werkzaamheden en verkeersroutes aan tijdens een bezoek en hou kinderen steeds ver uit de buurt van rijdende tractoren en tijdens het aan- en afkoppelen van machines
 3. Voer een snelheidsbeperking in en plaats een verkeersspiegel bij onoverzichtelijke hoeken
 4. Verwijder de sleutel uit het contact en trek de handrem aan van machines
 5. Laat kinderen nooit zonder begeleiding op de boerderij
 6. Maak goede afspraken met de kinderen en begeleiders over wat wel en niet kan
 7. Sluit (mest)putten, waterpartijen en trappen/ ladders naar zolders steeds fysiek af, signaleer of baken niveauverschillen af
 8. Berg ladders en gereedschap consequent op zodat kinderen er niet mee kunnen spelen
 9. Zorg ervoor dat alle gevaarlijke producten in een afgesloten ruimte staan en bewaar de sleutel op een veilige plaats
 10. Laat kinderen niet meerijden met de tractor tenzij er een passagierszitje met gordel voorzien is
 11. Voorzie een EHBO-koffer met aangepaste inhoud (oa. EPI-pen)
 12. Stapel balen hooi en stro op een stabiele manier en laat kinderen zeker niet spelen op deze gestapelde balen
 13. Maak gevaren, geboden, aanwijzingen,… kenbaar door voldoende pictogrammen doorheen het hele bedrijf op te hangen. Doe dit ook met de contactgegevens van de bedrijfsleider of een verantwoordelijke van het bedrijf
 14. Voorzie voldoende sanitaire voorzieningen en laat de kinderen de handen wassen voor elke maaltijd met het oog op het voorkomen van zoönosen

Veiligheidseisen
Wie kinderen wil ontvangen op de boerderij, moet  aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Zo moet het aangeboden speelgoed CE-gekeurd zijn en moeten er voldoende gekeurde brandblussers aanwezig zijn. Ook de elektrische installatie moet om de 5 jaar gekeurd worden. Voorzie ten minste één persoon van de bedrijfsbegeleiding die een EHBO-opleiding gevolgd heeft. Best wordt ook de verzekeringsmaatschappij op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van kinderen op het bedrijf.

Rauwe melk
Het geven van rauwe melk wordt sterk ontraden omwille van de mogelijke ziektekiemen. De verse melk kan wel aangeboden worden, indien deze eerst voldoende verhit wordt. Vraag zeker vooraf aan de kinderen en begeleiders of er allergieën bekend zijn.

Besluit
Elk bedrijf is anders, waardoor ook de aanwezige gevaren kunnen verschillen per bedrijf. Daarom is het belangrijk om de mogelijke gevaren in te schatten en aan te pakken. Het is aan te raden om vooraf een risicoanalyse uit te (laten) voeren. Je kan dit zelf doen, maar Prevent Agri kan je hierbij ook helpen door een gratis veiligheidsaudit uit te voeren op jouw bedrijf. Na het bezoek krijg je een overzichtelijk verslag met de belangrijkste risico’s en hoe deze aan te pakken. 

Andere nieuwsberichten

Resultaten veiligheidsenquête 2023 zijn bekend

Lees meer

Fytolicentie Ps

Sommige gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik, waaronder deze met CO2 (kooldioxide) als werkzame stof, mogen alleen gebruikt worden door personen met een fytolicentie Ps (‘Specifiek professioneel gebruik’).

 Vanwege de specifieke risico's die deze middelen met zich meebrengen.

Deze voorwaarde wordt ook steeds vermeld in de toelatingsakte van de betrokken middelen. Opgelet: Een fytolicentie Ps is beperkt tot één of meerdere werkzame stoffen, die worden gespecificeerd opde licentie. Alleen het gebruik van middelen met deze specifieke werkzame stof is toegestaan.

Wens je meer info over de fytolicentie Ps? Bekijk dan de website van Fytoweb

Lees meer

Webinar “Brandpreventie op een landbouwbedrijf”

Webinar: “Brandpreventie op landbouwbedrijven” met Mieke Sevenans (Prevent Agri) en Geert Blancke (brandweerofficier)

Op 12/12/2023 was er een vorming "Brandpreventie op landbouwbedrijven". Deze wordt nu integraal uitgezonden als webinar.

Tijdens deze avond ligt de focus op de maatregelen die je zelf kan nemen om het risico op een brand op je bedrijf zo klein mogelijk te houden.

Als eerste komt Mieke Sevenans van Prevent Agri aan het woord. Als preventieadviseur komt ze op heel wat bedrijven om een veiligheidsaudit uit te voeren.

Daarna is het de beurt aan Geert Blancke. Met een rijke ervaring als officier bij de brandweerzone "Vlaamse Ardennen," is Geert een vooraanstaande autoriteit op het gebied van brandveiligheid.

Verder is hij geworteld is in de landbouwsector. Hij groeide op in deze sector en gaf ook les in het land- en tuinbouwonderwijs. Hierdoor heeft hij niet alleen theoretische kennis, maar ook praktische inzichten in de uitdagingen van de land- en tuinbouw.

Herbekijk hier de volledige opname van het webinar

Tijdens het webinar kwamen enkele folders en documenten aan bod:

 

 

Lees meer

Infoavond brandpreventie op landbouwbedrijven - persbericht

Lees meer

Nieuwsbrief ' Werken met de kettingzaag - enkele veiligheidstips'

Op welke zaken moet ik letten als ik werk met de kettingzaag?
Een goeie vraag, waarop je het antwoord kan nalezen in onderstaande nieuwsbrief:Lees meer

Modder en regen zorgen voor gladde wegen

Het regenweer in combinatie met het landwerk kan zorgen voor een glad wegdek, waardoor andere weggebruikers kunnen slippen.

✔ Signaleer daarom het gevaar met de speciaal hiervoor ontworpen verkeersborden indien er toch modder of gewasresten op de weg belanden.

✔ Reinig de openbare weg zo snel mogelijk na de werkzaamheden.

✔ Denk aan je eigen veiligheid en draag reflecterende kledij tijdens het schoonmaken van het wegdek.

Hou als weggebruiker eveneens rekening met de situatie en pas je rijstijl aan en geef de landbouwer de tijd om de modder op te ruimen. Het is namelijk niet steeds mogelijk om alle modder en gewasresten op te ruimen zolang er nog op en af het veld gereden wordt.

Merk je zelf een gevaarlijke situatie op door modder op de weg en staat er geen verkeersbord om dit gevaar aan te geven? Meld dit dan via het telefoonnummer 1700 of www.meldpuntwegen.be

De campagne 'modder op de weg' werd in het leven geroepen door de gouverneur van West-Vlaanderen.Lees meer

Gevaar van mestgassen vaak onderschat

Het gevaar van mestgassen wordt onderschat, ook door ervaren mensen. Jaarlijks vallen hierdoor nog slachtoffers. Slechts 1 ademteug kan al voldoende zijn om bedwelmd te raken of zelfs de dood te veroorzaken.
Bekijk de pakkende getuigenis op een Iers melkveebedrijf waar het bijna misliep:


Hoe handelen bij een ongeval met mestgassen?
❌ Ga nooit de mestopslag in: ga een persoon in nood nooit zelf achterna.
Enkel personen die voorzien zijn van onafhankelijke ademvoorziening (perslucht) mogen de ruimte betreden!

✅ Verwittig de hulpdiensten (bel 112).
✅ Schakel bij het mixen de mixer onmiddellijk uit.
✅ Ventileer maximaal en open alle mogelijke openingen.
✅ Zorg indien mogelijk voor de toevoer van zoveel mogelijk verse lucht via een overdrukventilator of compressor.

Bekijk alle voorzorgsmaatregelen om zo veilig mogelijk mest te mixen 

Lees meer

Exoskelet in de melkstand

Melken is een fysiek zware job. Veel melkveehouders hebben schouderproblemen door de repetitieve handelingen in de melkstand.

Er bestaan verschillende ergonomische hulpmiddelen die het werk verlichten. Naast enkele eenvoudige maatregelen en aanpassingen in de werkmethode, kan het exoskelet een hulp zijn.

Tijdens de demonamiddag 'exoskelet in de melkstand’ kregen de melkveehouders de kans om 'aan den lijve' te ondervinden waar een schouder-exoskelet ondersteuning kan bieden tijdens het melken.

“Ongelofelijk hoeveel ondersteuning dit biedt. Mag ik het meenemen naar huis om vanavond mee te melken?”, getuigt een deelnemer.

Zelf eens een exoskelet uittesten? Of wens je meer informatie?

Dit project is een samenwerking tussen Inagro, Prevent Agri en IDEWE.

 

Lees meer